IT Gymnasiet

Linus från IT-Gymnasiet vann Yrkes-SM i webbdesign

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 10:58 CEST

Linus Stengård på IT-Gymnasiet i Västerås vann årets upplaga av Yrkes-SM i kategorin webbdesign. Nu ska han representera Sveriges yrkeslandslag i både EM och VM.
– Det känns väldigt roligt, och en aning overkligt, säger Linus som läser tredje året på teknikprogrammet.

Under tre intensiva dagar fick deltagarna brottas med tuffa uppgifter. Den första gick ut på att återskapa en webbsida i HTML och CSS efter att de fått se en bild på den. En annan uppgift gick ut på att skapa ett jobbforum för arbetsgivare och arbetstagare. 

– Man skulle bland annat kunna lägga ut och kunna acceptera jobberbjudanden samt markera jobb som klara. Så det krävde exempelvis registrerings- och inloggningsfunktioner. Under dag tre låg mer fokus på design då vi skulle ta fram en design åt ett företag, då kunde man välja mellan HTML och program som Photoshop, berättar han.

Linus tycker att webbdesign är intressant för att det hela tiden utvecklas. Att man aldrig blir helt fullärd är något som lockar. 
– Det finns alltid nya saker att lära sig. Rent praktiskt så gillar jag utmaninen i att skapa något estetiskt tilltalande som dessutom fungerar och som andra har användning av. Allt jag gör är inte estetiskt tilltalande, eller helt funktionellt för den delen, men det är roligt att testa nya saker för att se hur de fungerar, eller inte fungerar.

Under åren på IT-Gymnasiet har Linus utvecklat sina kunskaper inom webbdesign, och han har alltid legat före i kurserna han läst. 
– Det har å andra sidan tillåtit mig att tillbringa mer lektionstid åt att fördjupa mig i olika webbteknologier och att genomföra lite större webbprojekt. Det har såklart lett till att jag utvecklat mina kunskaper.

Snart tar han studenten, därefter är planen att läsa vidare på högskolan, antingen webbutveckling eller datavetenskap. 
– Men hittar jag ett jobb så tar jag nog det ett år eller två, för att få lite andra erfarenheter och tjäna lite pengar, säger han.


Vision
IT-Gymnasiet ska vara det självklara alternativet för elever som väljer en IT-profilerad gymnasieutbildning. Vi ska ständigt överträffa våra elevers och deras föräldrars förväntningar på en utbildning som förbereder för ett framgångsrikt studie- och yrkesliv.
Verksamhetsidé
IT Gymnasiet erbjuder IT-profilerade gymnasieutbildningar som ger elever verktyg och förutsättningar för att vara med och påverka ett snabbt föränderligt samhälle.


IT-Gymnasiets erbjudanden
IT-Gymnasiets erbjudanden är verksamhetens kärnvärden, det som gör våra utbildningar unika och som beskriver på vilket sätt vi ska uppnå de mål vi har satt för dem.


IT-profilerade gymnasieutbildningar
IT-Gymnasiet erbjuder nationella program med en tydlig IT-profilering där informations- och kommunikationsteknik är det självklara verktyget i utbildningen.
 
Modern pedagogik
IT-Gymnasiet ska vara en föregångare inom modern pedagogik med utgångspunkt i informations- och kommunikationsteknik. För att våra elever ska nå sin fulla potential ska vi ständigt granska, utvärdera och utveckla vår pedagogik och våra verktyg.


Skolkultur
På våra skolor erbjuder vi en trygg studiemiljö genom närvarande personal och öppna lokaler. Elever och personal arbetar gemensamt för att skapa en välkomnande och tillåtande skolmiljö som präglas av öppenhet, tydlighet och lyhördhet.
 
Näringslivs- och högskoleförankrat
För att säkerhetsställa att utbildningen motsvarar samhällets förväntningar och behov så samverkar IT-Gymnasiet med högskola, andra eftergymnasiala utbildningar och näringsliv.
 
God teknisk och laborativ miljö
För att eleverna ska nå målen i sin utbildning är våra skolor utrustade med mobila och laborativa miljöer med god teknisk standard.
 
ITG-kompetens
ITG-kompetens beskriver de specifika kompetenser våra elever ska ha efter avslutad utbildning på IT-Gymnasiet.
Problemlösning
Eleverna ska på ett effektivt sätt kunna lösa problem självständigt och tillsammans med andra.
Kreativitet
Eleverna ska självständigt och i samarbete med andra kunna ge förslag på idéer och hur man kan genomföra dessa.
Ansvarstagande
Eleverna ska på ett självständigt sätt kunna ta ansvar för sina studier, sin hälsa, sina beslut och sina handlingar.
Social kompetens och kommunikativ förmåga
Eleverna ska kunna samspela och kommunicera med andra personer enligt de demokratiska principer och värden vårt samhälle bygger på.
Bred IT-kompetens
Eleverna ska ha en hög digital kompetens och en för utbildningen relevant kunskap om informationsteknologins användnings- och utvecklingsområden.