Lions Clubs International

Lions miljöpris till fiskare och vattenvårdare

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 12:56 CET

I skuggan av klimatmötet nu i Paris har Lions i Södermanland, Östergötland och Gotland gett ett miljöpris på vardera 25 000 kronor till ett par fiskare och till vattenvårdare för deras insatser för miljön.

De som får priset är Roxenfiskarna, tredje generationens fiskare i området, som inte bara fiskar utan även vårdar fisken och sjön. Roxenfiskarna använder en metod som kallas reduktionsfiske, vilket betyder att man tar bort så kallad skräpfisk såsom braxen och mört för att rovfisken ska ta över. Detta ökar mängden djurplankton som äter växtplankton och därmed minskar algblommningen i sjön. Roxenfiskarna använder även bottengarn, som är skonsammare än trål.

Deras nytänkande har gett goda resultat och metoden har väckt uppmärksamhet internationellt. Det tar flera år innan resultat syns och ekosystemet är i balans.

Den andra aktören som får Lions miljöpris är Nyköpingåarnas Vattenvårdsförbund. De får också 25 000 kronor. Deras huvuduppgift är att övervaka vattenkvaliteten inom avrinningsområdet. Detta görs genom omfattande provtagning och vattenanalys, som är mycket kostsamt. Här kommer Lions bidrag in och blir till en stor hjälp. Vattenvårdsförbundet har även planer på att söka bidrag från EU och om man får detta bidrag kommer det att omfatta ett åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvalitén.

Kontakt: 

Rolf Hallberg, tel: 08-7128336
Per Krantz, tel: 070-288 50 17

Om Lions:
Lions Clubs International, Sverige är med sina 12 000 medlemmar en del av Internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 210 länder och geografiska områden över hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond