Lions Sverige

Lions Sverige delar ut pris för miljö och hållbar utveckling.

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2019 22:35 CEST

Lions miljöpris delas 2019 ut till Peckas Naturodlingar, Härnösand och Greta Thunberg, Stockholm. Båda är föregångare för två nödvändiga förändringar för att klara ett bra liv för människor och ett hållbart samhälle

Företaget Peckas Naturodlingar föder upp fisken regnbåge och odlar tomater. Båda finns i växthus. Spillet från fiskuppfödningen blir den näring som tomaterna behöver. Det blir inga utsläpp.

Greta Thunberg ställer krav på beslutsfattare att agera för att klimatmålen ska klaras. Med mod, kunskap och en skicklig retorik lyssnar ungdomar och vuxna runt om i världen.

-Båda pristagarna är framgångsrika på sina områden och inspirerar väldigt många människor inte minst Lions medlemmar och alla andra som stödjer Lions, säger Nils-Erik Borgström ordförande i Lions Sverige.

Priset till vardera pristagaren är 25 000 kr och delas ut vid Lions Riksmöte i Västerås på eftermiddagen den 31 maj.

Jan Eksvärd, sammankallande i priskommittén

jan.eksvard@inacre.se

070–6627749

Lions gör världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden. Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar, varav 10 000 i Sverige. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvaliteten för andra människor lokalt, nationellt och internationellt.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet. Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former.