Agria Djurförsäkring

Lisa och Malin blev "Årets kor"

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 16:35 CEST

I stenhård konkurrens bland kor med tuperade svansar och glanssprejade hårkammar var det Lisa och Malin som vann Sara-priset. Men för att knipa segern räckte det inte med att bara vara vacker. Korna måste vara friska och sunda också.

Efter en hård gallring av hundratals kor var det bara Fröken, Myra, Sköna och nio andra kor som kunde kliva upp i ringen för finalerna till Sara-priserna.

Där bedömdes såväl de yttre kvaliteterna som juvrets hållfasthet och form, benställningen och karisma som korna hälsa. Korna ska ha givit rikligt med mjölk av hög kvalitet och fått friska kalvar. Alla dessa faktorer sammantaget gjorde att Lisa vann klassen för svensk röd och vit boskap (SRB) och Malin knep segern för svensk låglandsboskap.

Lisa är en hetlevrad tolvårig primadonna som kalvat tio gånger. Malin tillhör de mer lugna och fogliga korna.
– Trots skillnaderna dem emellan är båda korna bra representanter för sina raser. Det både syns och märks att korna mår bra. De är vackra, de är friska och deras kalvar brås på dem, säger Ewa Nordenstedt på Agria Djurförsäkring.

Det är just det som är tanken med priset. Att enbart stirra sig blind på kons utseende är väldigt kortsiktigt. Med priset vill svensk avel och Agria Djurförsäkring lyfta fram goda föredömen och rikta fokus mot djurens hälsa.

– Vi tyckte att det var dags att sätta lampan på helheten, att hitta "mångkamparna", säger Christina Lindhagen Sandahl från Svensk Avel som är en av eldsjälarna bakom priset.

Långt ifrån alla har kunnat nomineras – kons hälsoprofil måste vara godkänd för att över huvudtaget komma ifråga för nominering till Sara-priset.

Ägaren till Lisa är Göran Johansson, från Gursten i Gammleby. Ägare till Malin är K&G Jakobsson, Guterud i Långserud. De får ett resestipendium på 25 000 kronor vardera. Ägarna alltså.

./.

För mer information, eller pressbilder besök våra webbsidor, Svensk Avel eller besök oss i montern på Elmia. Du kan också kontakta:

Ewa Nordenstedt, marknadsområdeschef Lantbruk, Agria Djurförsäkring, telefon: 073-964 21 62.

Magnus Berglin, marknadssamordnare på Agria Djurförsäkring, 073-964 21 02.

Christina Lindhagen-Sandal,
informatör, Svensk Avel, 070-668 67 24.