203 Web Group

Listbyte till Nasdaq OMX First North Premier

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 16:01 CEST

Styrelsen har beslutat att 203 Web Group AB (publ), som för närvarande är noterat på Aktietorget, ska ansöka om listbyte till Nasdaq OMX First North Premier. Processen påbörjas omgående och ambitionen är flytten ska vara genomförd så snart som möjligt. Som ett förberedande steg har bolaget valt att börja tillämpa redovisningsprinciperna för IFRS redan för första kvartalet.

- Listbytet kommer som en naturlig följd av bolagets expansion de senaste åren. Förhoppningen är att detta ska öka intresset för bolaget samt förenkla för institutionella investerare att handla med aktien, säger 203 Web Groups VD Christoffer Johansson.


Erik Penser Bankaktiebolag har utsetts till rådgivare i processen och kommer efter genomfört byte även agera certified adviser. Mer information kring listbytet kommer offentliggöras så snart bolagets ansökan har godkänts av Nasdaq OMX.

203 Web Group är en digital publicist som bland annat äger och driver världens näst största matsajt; MyTaste.com. MyTaste finns idag etablerad på snart 50 marknader världen över och besöktes av 36 miljoner användare i december. På den svenska marknaden äger och driver 203 Web Group flera framgångsrika varumärken, såsom MyTaste.nu, Matklubben.se, Shopello.se och Bilweb.se, som samtliga är bland de största inom respektive segment.