Villaägarnas Riksförbund

Listräntor sjunker snabbare än förhandlade räntor

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 15:45 CEST

Under maj 2013 föll såväl bolåneräntorna som bankernas inlåningsräntor. Bankernas listräntor föll mest medan de förhandlade räntorna inte föll i samma utsträckning. Det framgår av Villaägarnas räntebarometer för maj 2013.
 

- Bland bankernas listräntor sticker Nordea ut med sin sänkning den 16 maj. Men trots att Nordeas listränta nu ligger ca. 20 punkter under övriga banker finns inte motsvarande diskrepans bland de förhandlade räntorna, säger Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarna.

Bland de undersökta bankerna sticker SBAB ut negativt med en genomsnittlig förhandlad tremånadersränta på 2,90%. Under maj månad föll bankernas upplåningsräntor vilket är en effekt av ökade förväntningar om en räntesänkning under 2013.

Villaägarna avser framöver återkomma med en ny räntebarometer den första vardagen efter varje månad för att få till stånd en bättre bevakning av bolånemarknaden.

För mer information:

Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Henrik Fahlgren, presskontakt, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 313 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.