Naturvårdsverket

Litauen planerar nytt kärnkraftverk vid Ignalina

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 13:30 CEST

Lietuvos Energija AB planerar att, som ersättning för kärnkraftverket Ignalina, bygga ett nytt kärnkraftverk med en eleffekt på upp till 3400 MW. Olika tekniska alternativ har studerats, kokvattenreaktor, tryckvattenreaktor och tungvattenreaktor.

Lietuvos Energija AB har tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för två näraliggande alternativa platser. I MKB:en beskrivs bland annat områdets radiologiska tillstånd, konsekvenser under byggfasen och driftfasen samt kärnkraftssäkerhet och riskanalys. Omhändertagandet av radioaktivt avfall från det nya kärnkraftverket kommer att behandlas i en senare MKB.

Sverige kan lämna synpunkter

Sverige har i enlighet med Esbo-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, tidigare lämnat synpunkter på vad MKB:en borde innehålla.

Sverige har nu möjligheter att lämna synpunkter på det framtagna materialet och av särskilt intresse är den eventuella gränsöverskridande påverkan. Naturvårdsverket samordnar dessa synpunkter och har sänt materialet på remiss till myndigheter och organisationer. Det är också öppet för allmänheten att lämna synpunkter.

Eventuella synpunkter bör vara Naturvårdsverket tillhanda senast 13 oktober 2008. Svar kan lämnas per e-post till registrator@naturvardsverket.se. Ange kärnkraftverk i Litauen.

Läs mer

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Egon Enocksson, handläggare, 08-698 11 91, egon.enocksson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.