Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Liten församling Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 06:41 CET


Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan, Nor-Segerstads församling, representerad av anställda och förtroendevalda. Thure Sjödahl, Mariette Eriksson, Tomas Asp, Ann-Charlotte Uggla samt Harald Cohén, flankerade av Eva Vingård, jurymedlem, samt Helén Källholm, VD Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Foto: Josefin Casteryd

Nor-Segerstads församling i Karlstads stift utsågs i går kväll till Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan 2013. Församlingen har visat att en bra personalpolitik och en god arbetsmiljö är möjligt även med mindre resurser.

Församlingen arbetar aktivt med personal- och arbetsmiljöfrågor och har ett helhetstänkande som bland annat innefattar jämställdhet och arbetsorganisation. Arbetsmiljöarbetet har sin utgångspunkt i en tydlig struktur och medarbetarnas delaktighet. Dessutom har miljöfrågorna en mycket framträdande plats i församlingen.
– Det är jättestort för oss att bli uppmärksammade på detta sätt! säger Harald Cohén, kyrkoherde i Nor-Segerstads församling.
Alla kan hjälpas åt
– Trots att vi är en liten församling har vi kunnat driva både ett arbetsmiljöarbete och ett miljöarbete som genomsyrar hela verksamheten. Fördelen med att vara en liten församling är att alla ser varandra och kan hjälpas åt, trots olika uppdrag. Men man får inte glömma hur viktigt det är med strukturer och systematik, till exempel när det gäller arbetsmiljö och kommunikation.
– En av de viktigaste erfarenheterna jag bär med mig är att allt hänger ihop! Oavsett om det handlar om jämställdhet eller arbetsmiljö så är det pusselbitar i en större helhet. I slutändan gör vi allt detta för att kunna fokusera på vår verksamhet och för att vi ska trivas på arbetsplatsen.
Det är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som för andra gången att delar ut detta arbetsgivarpris. Syftet är att uppmärksamma arbetsgivare i Svenska kyrkan som bedriver en god personalpolitik.
Priset visar goda exempel
– Vi vet att en god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra verksamhet. En av de viktigaste frågorna för oss är därför att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö i Svenska kyrkan, berättar Jösta Claeson, ordförande i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Genom att dela ut detta pris vill vi visa uppskattning till de församlingar som arbetar aktivt med en bra personalpolitik och för att skapa en god arbetsmiljö.
– Som arbetsgivarorganisation, med vår långa erfarenhet och unika kunskaper om arbetsgivarna i Svenska kyrkan, vill vi uppmärksamma såväl församlingar som omvärlden på att det finns goda exempel på arbetsgivare i Svenska kyrkan.

Kontakt:
Nor-Segerstads församling, Harald Cohén, kyrkoherde, tel 070-312 94 70
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Jösta Claeson, ordförande, tel 08-508 25 229

Fakta Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan

Priset delas ut till arbetsgivare som hanterar de mänskliga resurserna bra och trovärdigt i förhållande till arbetsrättslig lagstiftning och avtal, kyrkoordningen, lära och värderingar i kyrkans uppdrag och som bedriver och arbetar i enlighet med en god personalpolitik. Utvecklingsområden som särskilt vägs in vid bedömningen är orga­nisation, arbetsmiljö, personalvård, aktiv medvetenhet i miljöarbetet och energibesparing. Prissumman är på 30 000 kronor.
Nomineringarna skickas in av anställda, förtroendevalda eller fackliga representanter. En arbetsgivare kan nominera sig själv. Totalt inkom sju nomineringar. Fyra av dessa arbetsgivare valdes ut till final. Förutom Nor-Segerstads församling valde juryn ut Stockholms stift, Uppsala kyrkliga samfällighet och Älvkarleby-Skutskärs församling.

Nytt för i år är att en jury utser vinnaren. Juryn består av:
Jösta Claeson, ordförande Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Ingela Gardner Sundström, ordförande förhandlingsdelegationen SKL
Sture Nordh, fd ordförande i TCO
Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin Uppsala universitet
Johan Blix, kyrkoherde i Täby församling, Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan 2012

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift. Organisationen tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda, ger utbildning, rådgivning och service inom arbetsgivar- och begravningsfrågor.

www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare