Motala kommun

Liten folkökning i Motala

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 17:47 CET

Folkmängden ökade med tio personer under årets tre första kvartal och uppgick till 41 922 personer den 30 september 2006.

Det visar statistik från SCB, Statistiska centralbyrån, som publiceras idag. Motsvarande period förra året visade på en folkminskning på 150 personer.

Flyttningen har ökat
1202 personer har flyttat till Motala kommun under de tre första kvartalen. Det är en ökning med 161 personer eller 15% jämfört med motsvarande period 2005. Även utflyttningen har ökat något jämfört med föregående år, från 1138 år 2005 till 1190 i år. Flyttningsnettot är positivt i år, plus tolv personer vilket beror på ett relativt kraftigt netto mot utlandet på 121 personer.

Lika många nya barn som 2003 och 1996
Under de tre första kvartalen föddes 335 barn. Det är en ökning med 24 barn eller nästan åtta procent jämfört med samma period året innan. Sist det föddes lika många barn var 2003 och 1996. Antalet döda minskade med sju procent och uppgick till 335, vilket ger ett födelsenetto på plus minus noll. Det är första gången sedan 1996 då födelsenettot inte är negativt.
Positivt i Östergötlands län
Befolkningsutvecklingen i Östergötland har varit positiv, folkmängden har ökat med 1333 personer. Hälften av kommunerna har haft en folkökning.