Stål- och Metallföreningen

Liten ökning av stålförsäljningen kvartal 2

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 14:19 CEST

Stål- och Metallföreningens kvartalsindex visar att ökningen av stålförsäljningen, som vi sett de senaste kvartalen stannat upp.
Stål- och Metallföreningens kvartalsindex visar att stålförsäljningen som ökat ett antal kvartal stannade av andra kvartalet, som endast ökade 0,4% jämfört med föregående kvartal.
Jämfört med kvartal 2, 2013 är samma kvartal 2014, 5% bättre.

Stål- och metallföreningen samlar de ledande
 leverantörerna av stål och metaller till den svenska marknaden. Totalt
 levererar företagen cirka 1,5 miljoner ton per år till den svenska marknaden.
 Detta motsvarar ett marknadsvärde av cirka 20 mdr kronor. Största kundsegmentet är
 verkstads- och byggindustrin. Främst levereras balk, armeringsjärn, plåt och
 rör.

Stål- och metallföreningen sammanställer
 löpande data över marknadsutvecklingen. Utifrån detta material presenteras ett
 index över lagerförsäljningen samt förändringen av lagerstorleken. Detta index baseras
 på 2008 års försäljning och publiceras kvartalsvis.