Stål- och Metallföreningen

Liten ökning av stålförsäljningen kvartal tre

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 10:58 CET

Stål- och metallföreningens index över försäljningen av stålprodukter för kvartal tre visar på en ökning av försäljningen med en procent jämfört med föregående kvartal.
De sektorer, som går bäst är fortsatt bygg- och fordonsindustri.

Stål- och Metallföreningens mätning av försäljning av stål till den svenska industrin visar att sedan återhämtningen efter den stora nedgången 2009 har försäljningen legat på i stort sett samma nivå sedan 2011. Detta speglar väl industriutvecklingen i stort.

Stål- och metallföreningen sammanställer löpande data över marknadsutvecklingen. Utifrån detta material presenteras ett index över lagerförsäljningen samt förändringen av lagerstorleken. Detta index baseras på 2008 års försäljning och publiceras kvartalsvis.

Stål- och metallföreningen samlar de ledande
leverantörerna av stål och metaller till den svenska marknaden. Totalt
levererar företagen cirka 1,5 miljoner ton per år till den svenska marknaden.
Detta motsvarar ett marknadsvärde av cirka 20 mdr kronor. Största kundsegmentet är
verkstads- och byggindustrin. Främst levereras balk, armeringsjärn, plåt och
rör.