Frans Kocken /Smiling Mountain

Litet företag fick 15-20 gånger pengarna tillbaka på investering i ledningsgrupp coaching.

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 10:14 CEST

Coaching av en liten ledningsgrupp med organisationskonsult och coach-psykolog Frans Kocken ledde efter 8 månader till en ökad omsättning med 8,5 %, nöjdare kunder, nöjdare personal, och nöjdare ledning. Detta betydde drygt 600 000 kr högre intäkter på årsbasis mot en investering av 30 000 kr.

- Det är inte alltid lätt att bedöma vad avkastningen är av coaching, säger Frans Kocken, coach-psykolog i Malmö och på Österlen. Forskning pekar på att det inte är ovanligt att en organisation får 5 gånger pengarna tillbaka vid coaching av chefer och andra nyckelpersoner om det görs i rätt sammanhang. För ett litet tag sedan fick han själv chans att ta del av några resultat, som kunde styrkas med klara siffror av en av hans kunder. Coaching av en liten ledningsgrupp inom fastighetsbranschen hade efter 8 månader lett till en ökning av omsättningen med 10 %. Detta med samma uthyrningskapacitet. Kostnaderna hade bara stigit marginellt. Av ökningen kunde 8 1/2 % härledas till coachningens effekter. Detta betydde drygt 600 000 kr högre intäkter på årsbasis mot en investering av 30 000 kr.

- Kunden beskrev det som ett samspel av olika åtgärder och en attitydförändring som gruppen hade kommit fram till under coachningen och sedan börjat utföra. De två fast anställda trivdes bättre och tyckte att det fanns en bättre framförhållning inom organisationen som de hade mer grepp om. Från hyresgästernas kommentarer framgick det att de var nöjdare. Själva ledningsgruppen kände att de inte längre befann sig i farozonen att en av dem skulle gå in i väggen.

- Coachningen startades feb 2007, ökningen visade sig från okt 2007, bekräftades feb 2008 och igen sep 2008. - Det har visat sig att förändringen håller, och fler förbättringar är på väg. Det betyder att hela investeringen tjänades tillbaka inom ett år, en stor vinst i trivsel och en avkastning under andra året på 15 - 20 gånger pengarna enligt Frans Kocken.