Finansinspektionen

Livbolag sätter av för lite till pension

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 11:09 CEST

Många livbolag har gjort för små avsättningar till framtida pensioner. Det vanligaste skälet är att de underskattat försäkringstagarnas medellivslängd. Det visar Finansinspektionens årliga granskning av livbolagens avsättningar.

Underskotten i avsättningarna har på kort sikt ingen direkt effekt för nivån på utbetalda pensioner. Men på längre sikt är korrekta beräkningar nödvändiga för att inte försäkringstagarnas intressen ska hotas.

I de företag FI undersökt under åren 2007 och 2008 beräknas underskottet ha uppgått till drygt 17 miljarder kronor. Minst 15 av de 17 underskottsmiljarderna hade dock täckts upp vid utgången av år 2008.


Läs rapporten på www.fi.se


Karin Hallgren,
Informationschef
Tel 08-787 82 20
Mob 076-127 59 43


Göran Ronge,
Aktuarie
Tel 08-787 81 16
Mob 070-240 28 54