AMF

"Livbolagens höga kostnader ger onödigt dyrt sparande"

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2003 12:06 CEST

Det finns utrymme för att pressa kostnadsläget och därmed avgiftsuttaget i flera av de produkter som idag erbjuds de svenska pensionsspararna. Många livbolag sitter fast i gamla kostnadsstrukturer vilket leder till att spararna får sämre avkastning på sitt kapital och därmed en lägre pension.

Driftskostnaden i förhållande till förvaltat kapital för de större svenska livbolagens traditionella livförsäkringar 2002 varierade från under 0,2 procent till 1,7 procent av förvaltat kapital, beroende på bolag. Inom fondförvaltning är skillnaderna något mindre, men en jämförelse av totalkostnadsandelen i några av de större Sverigefonderna 2002 visar ändå på ett spann från cirka 0,5 procent till över 1,5 procent.

-Det är inte rimligt att det ska vara 7-8 gånger dyrare att
förvalta en traditionell livförsäkring i ett bolag i förhållande till ett annat. Visst kan produkterna skilja sig åt en del, men inte så mycket att det motiverar skillnader i den storleksordningen. Det är uppenbart att många bolag i branschen sitter fast i gamla kostnadsstrukturer. Visst kan det vara svårt att skära i kostnaderna över en natt, men tyvärr syns inga tecken på att situationen håller på att ändras och under tiden drabbas spararna., säger Christer Elmehagen.

Kapitalförvaltning är förenat med stora stordriftsfördelar eftersom det kostar ungefär lika mycket att förvalta 1 miljard kronor som att förvalta 100 miljarder. Det innebär att en stor förvaltare har en kostnadsmässigfördel framför en liten förvaltare. Dessutom kan exempelvis skillnader i kundstruktur och i produkternas utformning motivera vissa prisskillnader.

-Givetvis ska inte alla produkter kosta lika mycket och det ska absolut inte finnas någon "branschprislista". Men det är viktigt att förbättra genomlysningen av branschen på det här området så att spararna lättare kan bilda sig en uppfattning om vad de betalar. Det har under åren nämligen visat sig att pris och kvalitet inte alltid går hand i hand inom kapitalförvaltning, säger Christer Elmehagen.

Driftkostnadsanalys traditionell försäkring Källa: årsredovisningar

Förvaltningskostnadsprocent* 2000 2001 2002

AMF Pension 0,19 0,16 0,19
Alecta** 0,20 0,21 0,25
LF Liv 0,90 1,00 1,20
Skandia Liv 0,70 0,80 0,89
Handelsbanken Liv 1,40 1,70 ***
Folksam Liv 1,20 1,20 1,30
SPP Liv 1,00 1,40 1,70

*driftskostnader inkl skaderegleringskostnader i relation till tillgångarnas genomsnittliga värde **gäller endast förmånsbaserade, ej konkurrensutsatta trad.försäkringar ***HB Liv särredovisar ej längre förvaltningskostnadsprocent för traditionell försäkring

För ytterligare information: Christer Elmehagen, VD AMF Pension, 0707- 307 000 eller Conny Johanson, Chef Information, 070-216 23 16