Statistiska centralbyrån, SCB

Livbolagens resultat minskar

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 10:04 CEST

Livbolagens tekniska resultat , det vill säga resultatet från försäkringsrörelsen, uppgick under 2011 till minus 193 miljarder kronor. Det kan jämföras med 2010 då det tekniska resultatet slutade på 130 miljarder.

Livbolagens totala tillgångar uppgick vid utgången av 2011 till 2 486 miljarder kronor jämfört med 2 508 miljarder år 2010.
Placeringstillgångarna, som utgör den största delen av livbolagens balansomslutning, var vid årsskiftet värderade till 1 766 miljarder kronor.

Skadebolagens premier och tillgångar

De rikstäckande skadeförsäkringsbolagens premieintäkter för egen räkning uppgick till 63 miljarder i slutet av 2011. Det är en minskning med 3 miljarder jämfört med 2010 då premieintäkterna uppgick till 66 miljarder.

De rikstäckande skadebolagens totala tillgångar var 502 miljarder kronor, en minskning med 2 miljarder jämfört med 2010. Det tekniska resultatet uppgick till 5 miljarder, vilket är en minskning med 4 miljarder jämfört med 2010.

De större lokala skadebolagen redovisade under 2011 premieintäkter för egen räkning på närmare 16 miljarder kronor. Den totala balansomslutningen var 68 miljarder och är därmed på samma nivå som under 2010. Det tekniska resultatet var 302 miljoner kronor, en ökning med närmare 500 miljoner jämfört med 2010.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.
Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35
Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

Förfrågningar

Per Jonsson
Tfn 08-506 941 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Mikael Larsson
Tfn 08-506 944 29
E-post fornamn.efternamn@scb.se