formaksflimmer.com

Livesänt seminarium om förmaksflimmer

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 08:22 CET

Den 23 november kommer Förmaksflimmer.com i samarbete med Hjärt- Lungsjukas Länsförening i Stockholm att livesända en föreläsning om förmaksflimmer. Föreläsningen vänder sig till allmänheten, som välkomnas både till den fysiska föreläsningen som till livesändningen.
Föreläsarna är Docent Jonas Schwieler, Karolinska Universitetssjukhuset, Docent Håkan Walfridsson och Specialistsjuksköterskan Ulla Walfridsson, Universitetssjukhuset i Linköping. Platsen är ABF-huset i Stockholm.

Rubriken är "Hur farligt är förmaksflimmer?"

Program:

- Vad är FF?

- Vilken behandling finns?

- Hur viktigt är det att behandla? Risker.

- Hur påverkas den hälsorelaterade livskvaliteten vid förmaksflimmer?

Tid: 23/11 kl 17,30 – 19,30

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Livesändningen går att följa på www.formaksflimmer.com

Förmaksflimmer.com är en hemsida som förmedlar kunskap till allmänheten om förmaksflimmer. Vi har en expertpanel bestående av tre personer som svarar på frågor från allmänheten. Ett flertal gånger per år anordnas seminarium runt om i landet med oftast regionala föreläsare.

De som ingår i vår expertpanel är erfarna kardiologer och sjuksköterskor. De har lång erfarenhet av just patienter med förmaksflimmer och liknande arytmier.

Idag består panelen av: Docent Jonas Schwieler, Karolinska Universitetssjukhuset, Docent Håkan Walfridsson och Specialistsjuksköterskan Ulla Walfridsson, Universitetssjukhuset i Linköping.

Vår ambition är att nå så många som möjligt för att informera om förmaksflimmer. Idag uppskattas antalet patienter till 150 000 i Sverige. Många kan ha förmaksflimmer utan att veta om sin sjukdom. Obehandlat flimmer ger ökad risk för stroke. Vår hemsida är medicinskt granskad av vår expertpanel.