Vägverket

Livlina förbättrar trafiksäkerheten på E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 16:45 CET

För att öka trafiksäkerheten på E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping har Vägverket byggt om vägen till så kallad 2+1-väg. Det innebär att vägen försetts med livlina i mitten och omväxlande fått två körfält i den ena riktningen och ett i den andra. Vägen blir därmed mötesfri och får bra omkörningsmöjligheter. Sträckan har också fått nya viltstängsel och sidoräcken mot bergskärningar och höga bankar.

Arbetet, som omfattar cirka 28 km, påbörjades i juni 2002 och blir klart nu på fredag den 31 oktober.

Vägen är hårt trafikerad och var tidigare en mycket skadedrabbad vägsträcka. På landets motortrafikleder och 13-metersvägar dödas årligen omkring 100 trafikanter och nästan 400 skadas svårt. Ungefär 60 % av alla dödsolyckor på dessa vägar är mötes- och singelolyckor och i de flesta fall beror dessa svåra olyckor på enkla mänskliga misstag. Vägverkets uppgift är att bygga vägar så att dessa enkla misstag inte leder till död eller invaliditet. Ett sätt att bygga in sådan säkerhet i vägen är att göra den mötesfri genom t.ex. 2+1-väg, vilket också är ett av Vägverkets prioriterade områden framöver.

– Erfarenheterna från motsvarande vägar i landet där vi satt upp livlinor i mitten på vägen är mycket goda, säger Stefan Bertilsson, trafiksäkerhetsansvarig på Region Sydöst. Trafikanterna upplever detta mycket positivt och antalet döda och svårt skadade har minskat kraftigt på dessa vägar.

Projektet har kostat ca 100 Mkr och arbetet har utförts av NCC på uppdrag av Vägverket Region Sydöst.

Kontaktpersoner:
Projektledare Göran Öhlund, 036-19 21 53 eller 070-518 21 53
Trafiksäkerhetsansvarig Stefan Bertilsson, 036-19 20 99 eller 070-203 71 96

Region Sydöst