Lunds universitet

Livräddande behandling vinner Innovationspriset

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 13:48 CEST

För att främja forskning, utveckling och entreprenörskap i Skåne delar PriceWaterhouseCoopers och Lunds universitets innovationssystem, LUIS AB, i samarbete med Lunds kommun årligen ut Innovationspriset på 250 000 kronor till idéer med betydande innovationshöjd och stor kommersiell potential. Årets förstapris gick till Unik lösning för att hindra hjärtruptur och biverkningar vid undertrycksbehandling. Bakom innovationen står läkaren och forskaren Malin Malmsjö verksam vid Lunds universitet och Region Skåne.

Pristagaren mottog idag en prischeck på 150 000 kronor i Lunds rådhus. Två andra projekt, Snabb och energieffektiv värmningsteknik och CapSenze Analyzer – När traditionell bioanalys inte räcker till vardera 50 000 kronor.

Unik lösning för att hindra hjärtruptur …
Undertrycksbehandling eller ”negative pressure wound therapy” (NPWT) har sedan mitten av 1990-talet revolutionerat sårvården och NPWT-produkter har idag en betydande omsättning på världsmarknaden. Undertrycksbehandlingen har visat sig ge en rad allvarliga biverkningar med blödningar och i värsta fall hjärtruptur, dvs. att hjärtat spricker och patienter avlider.

Redan 2006 identifierade Dr Malmsjö och hennes kollegor de bakomliggande orsakssambanden till dessa komplikationer. De lyckades senare konstruera ett verksamt skydd, som har patenterats i Sverige och är under slutprövning för internationellt patent.

Juryns motivering
Årets tävlingsbidrag var rekordmånga och höll som vanligt hög klass. Juryn som hade den svåra uppgiften att utse de tre vinnarna bestod av Susanna Bill, Gertrud Bohlin, Stina Gestrelius, Christer Fåhraeus, Sarah Fredriksson, Anders Österberg och Peter Sörbom. Motiveringen lyder:

”För en idé med nytänkande och hög innovationshöjd, nyhetsvärde samt tekniska och kommersiella möjligheter. Idén är ett medicinskt genombrott som förhindrar för tidig död och skador på livsviktiga organ vid undertrycksbehandling av sår.”

Hedersomnämnanden
Juryns utdelade även två hedersomnämnanden, som belönades med 50 000 kronor vardera.

Snabb och effektiv värmningsteknik
Innovationen Snabb och effektiv värmningsteknik avser en ny typ av induktionsvärmare, med egenskapen att kunna värma tunna skikt med mycket jämn värme, något som inte kan åstadkommas idag. Innovationen är en kombination av fysisk konstruktion, rätt materialkombinationer och det elektriska driftsättet, vilket sammantaget ger stora tekniska fördelar och som löser ett problem som hittills hindrat induktionsvärmning att användas i större skala. Innovationen möjliggör energieffektiv värmning med besparingar upp till 90 % inom områden som t.ex. verktygsvärmning vid formsprutning av plast.

Bakom innovationen står forskarna Tord Cedell och Mats Andersson, som båda är verksamma vid institutionen för Industriell produktion vid LTH.

CapSenze Analyzer – När traditionell bioanalys inte räcker till
Lös upp en sockerbit i Östersjön och försök detektera den lösta substansen! Med uppfinningen CapSenze Analyzer är detta möjligt! Uppfinningen bygger på en kapacitiv biosensor som klarar av att detektera och kvantifiera spårmängder av biotekniskt relevanta substanser i både rena och mycket komplexa lösningar som t.ex. fermenteringsvätska, blodprov, avloppsvatten. Tillämpningar för sensorn finns inom områden där kraven på känslighet och precision är extremt höga: t.ex. bioteknisk produktion, klinisk diagnostik och bioterrorbekämpning.

Bakom uppfinningen står Bo Mattiasson och Martin Hedström vid Avdelningen för Bioteknik vid Lund universitet.

För kommentarer från pristagarna:
Malin Malmsjö: Malin.Malmsjo@med.lu.se 046 222 0825
Tord Cedell: Tord.cedell@iprod.lth.se 046 222 8520
Martin Hedström: Martin.hedstrom@capsenze.se 046 222 7578

Fakta om Lunds universitets innovationssystem – LUIS:
LUIS uppgift är att stödja enskilda forskare och annan personal vid Lunds universitet vid kommersialisering av nya affärsidéer. Verksamheten skall vara affärsinriktad. LUIS består av två delar LUIS AB och LU Innovation. LUIS AB är en katalysator för affärsidéer och uppfinningar och en plattform för forskare som vill kommersialisera sin forskning. LU Innovation stöder forskare vid LU/LTH att nyttiggöra forskning, genom kommersialisering, licensiering och samarbeten med näringsliv och myndigheter. LU Innovation har fem affärsutvecklare, en patentingenjör, en jurist och en kommunikatör.

Fakta om PricewaterhouseCoopers:
PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med 3000 medarbetare på 130 kontor runt om i landet. De 50 000 kunderna utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala, företag samt den offentliga sektorn.

Fakta om Lunds kommun:
Lunds kommun är med 110 000 invånare Sveriges 12:e största kommun. Lunds universitet och forskningsbyn och innovationscentret Ideon befäster tillsammans med de stora, multinationella företagen Lund som en internationell knutpunkt i norra Europa. Lunds skolor är bland de bästa i Sverige och i staden bedrivs internationellt ledande forskning. Planerings- och förberedelsearbete pågår inför byggandet av materialforskningsanläggningen ESS och synkrotronljusanläggningen Max IV. Tillsammans kommer de två anläggningarna att utgöra ett världsledande europeiskt centrum för materialforskning. Läs mer om Lunds kommun på www.lund.se

För ytterligare information kontakta:
BG Svensson, Lunds universitets innovationssystem AB, LUIS AB
Tfn 046-222 12 75
Ashkan Pouya, LU Innovation, LUIS AB
Tfn 046-222 12 71
Dan Andersson, PricewaterhouseCoopers
Tfn 046-286 93 03, eller 0734-23 53 03
Per Persson, Lunds kommun
Tfn 046-35 70 73

Anna Johansson, Kommunikationsavdelningen Lunds universitet 046-222 70 18, 0709-525251, anna.johansson@rektor.lu.se