Carlsson Bokförlag

Livräddare. Bombprästen Erik Perwe på uppdrag i krigets Berlin. Ny bok!

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2018 10:00 CEST

Under andra världskriget ledde kyrkoherde Erik Perwe ett hemligt hjälpnätverk för förföljda judar och politiska flyktingar vid Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin. Dag och natt bistod medarbetarna jagade människor med mat, skydd och logi. Identitetshandlingar förfalskades och flyktingar gömdes. Erik Perwe samarbetade även med tyska motståndsmän.

Författaren Johan Perwe skildrar flyktinghjälpen och motståndsarbetet under 1930-talet och andra världskriget, med särskilt fokus på sin morfars dramatiska år i krigets Berlin.

Det är en påtagligt ljus berättelse i en mörk tid, om ett fåtal människor med civilkurage som gjorde motstånd medan de flesta förblev passiva eller var medlöpare. Om ett nätverk av engagerade svenskar och tyskar som osjälviskt hjälpte flyktingar undan Gestapo, trots riskerna.

Kyrkoherde Erik Perwe fick aldrig fullfölja sin gärning. Han omkom den 29 november 1944 när trafikflygplanet mellan Berlin och Stockholm sköts ned strax söder om Falsterbo.

År 2006 utgav författaren en första bok om Erik Perwe, Bombprästen. Sedan dess har han fortsatt arbetet att söka nya fakta och upptäckt nytt källmaterial i form av predikningar, korrespondens och andra dokument i svenska och tyska arkiv. Frysta ledtrådar och olösta händelser har nystats upp, tidigare namnlösa motståndsmän och flyktingöden har synliggjorts. Dessutom har de senaste årens breda forskning om flyktinghjälpen under 1930-talet och andra världskriget uppdagat nya fakta. Därför denna nya utgåva, Livräddare.

Johan Perwe är historiker och författare, verksam vid Forum för levande historia i Stockholm. Han har tidigare utgivit Bombprästen – Erik Perwe på uppdrag i Berlin under andra världskriget (2006), Svenska i Gestapos tjänst – V140 Babs (2011) och Mörkläggning – sympatisörer, motståndare och flyktingar (2016).

Skrivit om Bombprästen, 2006 

"Johan Perwe har gått grundligt tillväga och skrivit en mycket läsvärd och lättillgänglig bok … Tankeväckande och en utomordentlig illustration av vad enskilda människor faktiskt kan åstadkomma." Kaj Schueler, Svenska Dagbladet

"… en lysande och ovanligt medryckande och angelägen bok." Crister Enander, Helsingborgs Dagblad 

För att komma i kontakt med författaren eller beställa recensionsexemplar, vänligen kontakta Carolina Ekman.
Telefon: 08-545 254 81

Mejl: carolina.ekman@carlssonbokforlag.se

Carlsson Bokförlag startades 1983 och är inriktat på facklitteratur inom framför allt historia, litteratur, media, teater, etnologi, konst och design, resor och samhällsdebatt. 

Bland våra senare titlar finns: Harry bit för bit – Harry Scheins många ansikten, Samlare, jägare och andra fågelskådare, På stadens skuggsida – Människor och brott i Jack the Rippers London, Folksagan i Sverige i tre delar.