Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Livs-och karriärplanering hjälper studenter att göra medvetna val - lyckad satsning på coaching på Handelshögskolan

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 14:15 CET

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder sedan 2006 sina studenter livs- och karriärplanering. Syftet är att stärka studenternas långsiktiga anställningsbarhet genom att ge dem verktyg för att arbeta med frågan om vad de vill, att sätta ord på sin kompetens, styra sin utveckling och marknadsföra sig själva. Studenterna upplever att livs-och karriärplaneringen både minskar stress och hjälper dem att göra medvetna val kring sin karriär.

Mette Anthonsen och Jonna Alfredsson är coacher på Handelshögskolan. De får ofta höra från studenter de träffar vilket värde livs-och karriärplaneringen har.

- Vi ger individer verktyg, så att de bättre kan navigera mot sina mål – och i enlighet med vad de faktiskt vill. Konkret handlar det om att få hjälp att träna sig i att reflektera och fatta beslut, ett sätt att leda sig själv, säger Mette Anthonsen.

- De flesta vi träffar menar att coachingen hjälpt dem att komma närmare vem de är och vad de vill göra, vilka talanger de behöver utveckla och vilka de redan idag kan plocka fram och använda. Och många hör av sig och berättar att de fått jobbet som de ville ha, vilket såklart är oerhört glädjande, fortsätter Jonna Alfredsson.

En av de studenter som använt sig av Handelshögskolans livs- och karriärplanering är Rasmus Nykvist, nyligen utexaminerad från Handelshögskolans ekonomprogram. Under sin studietid fick Rasmus coaching vid tre tillfällen och upplevde det som ett viktigt hjälpmedel för att hitta sina styrkor och stilla sin oro inför det stora projektet att söka jobb.

- Att lämna studielivet och ge sig ut på arbetsmarknaden är rätt läskigt. Med coachingen blev jag mer trygg och fick hjälp att hitta en riktning med utgångspunkt i vem jag är och vad just jag vill med mitt yrkesliv. Det har varit jättelärorikt och har minskat stress och hjälpt mig att rikta energin mot rätt saker.

Även Hannah Larsson, som jobbar som karriärvägledare på Handelshögskolan och dagligen träffar många studenter, märker hur skolans arbete med att få studenterna hållbart anställningsbara stärker studenterna. Hon menar att möjligheten att få verktyg för att sätta ord på vad man faktiskt kan bidra med på en arbetsplats och hjälp med hur man kan uttrycka det både i sin ansökan och vid en intervju många gånger är avgörande färdigheter i konkurrensen om jobb.

- Genom att öva upp de färdigheterna har man mycket bättre förutsättningar att skriva en bra och fokuserad jobbansökan som blir trovärdig och är befriad från innehållslösa floskler. Vi har fått mycket positiv feedback från studenter som genom att använda våra tjänster känner sig mer förberedda och kan göra medvetna val kring sin karriär, avslutar Hannah Larsson.

Livs- och karriärplaneringen på Handelshögskolan utförs vid skolans karriärcenter Career Service som fungerar som länken mellan studenter och näringsliv. Förutom kontaktytor till företag och offentlig sektor erbjuder Career Service CV-granskning, karriärövningar, arbetslivsrelaterade aktiviteter och färdighetsträning. Sedan 2006 har också studenterna på skolans utbildningar tillgång till livs- och karriärplanering.

 

För mer information, kontakta
Mette Anthonsen, mette.anthonsen@handels.gu.se, tel: 031-786 6537
Jonna Alfredsson, jonna.alfredsson@handels.gu.se, tel: 031-786 59 96                                 
Hannah Larsson, hannah.larsson@handels.gu.se, tel: 031-786 54 05


www.cs.handels.gu.se   

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina drygt 7000 studenter, 440 anställda, 150 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Unik är också skolans nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av de knappt 60 handelshögskolor i världen som har en femårig Equis-ackreditering, en internationell kvalitetsutmärkelse.