Sunne kommun

Livskunskap i skolan

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 09:13 CET

Sunne kommun ingår, sedan i januari 2006 tillsammans med Arvika och Karlstad, i ett pilotprojekt - ett regeringsuppdrag till Folkhälosinstitutet - som bland annat går ut på att träna lärare och elever i livskunskap. Det innebär att eleverna får verktyg som ger självkännedom, sätt att hantera sina känslor, träning i social kompetens och utvecklar empati. För lärarna handlar det om ledarskap, förhållningssätt och att kunna motivera.

- Vi använder beprövade verktyg som visat sig ge goda resultat. Just nu testar vi verktygen i olika klasser. Barnen gillar att jobba med de mjuka frågorna. De blir sedda och får sätta ord på sådant de funderar över. Livskunskap handlar mycket om att träna sig i att se hur vi är mot varandra, säger Kristina Wictorin, samordnare för drog- och alkoholfrågor i Sunne kommun.

Det handlar om att långsiktigt bygga upp en struktur. Projektet som kallas ”Skolan förebygger” pågår även nästa år. I Sunne deltar Fryxellska skolan och Åmbergsskolan.

- Tanken är att sedan föra över de här verktygen i alla Sunnes skolor. Vi vill stärka varje individ att våga vara sig själv och samtidigt fungera i och vara delaktig i en grupp.

”Skolan förebygger” är också en del i det drogförebyggande arbetet som pågår i Sunne. Där samarbetar polis, skola, socialtjänst och fritid under namnet Sunnes Ansvar.

- Verktygen sträcker över flera områden som miljön i skolan, fritiden och elevhälsan. Vi ska också utveckla samverkan med föräldrarna, vilket är oerhört viktigt.

Har du frågor kontakta gärna
Kristina Wictorin
Samordnare för drog- och alkoholfrågor i Sunne kommun
Tel 0565-162 06
070-332 45 88
E-post kristina.wictorin@sunne.se