Statistiska centralbyrån, SCB

Livslängden i Sverige 2001-2005: Stora regionala skillnader i livslängd

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:44 CET

Medellivslängden ökar och var 83 år för kvinnor och 78 år för män under år 2005. De regionala skillnaderna är dock stora. I Halland är livslängden högst. Kortast lever män i Norrbotten och kvinnor i Gävleborgs län.

Livslängden är generellt sett högre i södra Sverige och lägre i de norra delarna av landet. Detta mönster har gällt under lång tid. Under perioden 2001-2005 ligger Halland högst, med en medellivslängd på 79,1 år för män och 83,4 år för kvinnor. Männen har kortast livslängd i Norrbotten, 76,8 år, och kvinnorna i Gävleborgs län, 81,5 år. Skillnaden mellan länen med högst respektive lägst livslängd är omkring två år.

Skillnaderna blir större på lägre regional nivå. Inom många län finns både kommuner med lägre och med högre dödlighet än i riket som helhet. Sociala och ekonomiska faktorer som familj och utbildning påverkar dödligheten. Dessa varierar mer mellan mindre områden. I de tre storstadslänen är Landskrona, Sundbyberg och Södertälje exempel på kommuner där dödligheten är högre än i riket. I Danderyd, Lerum, Lidingö, Lomma, Lund, Kungälv, Täby och Vellinge är dödligheten istället lägre än genomsnittet för riket.

Medellivslängd i länen, perioden 2001-2005
http://www.scb.se/templates/pressinfo____194220.asp

Medellivslängd i länen, män, 2001-2005Medellivslängd i länen, kvinnor, 2001-2005
http://www.scb.se/templates/pressinfo____194220.asp

Medellivslängd i länen, perioden 2001-2005
http://www.scb.se/templates/pressinfo____194220.asp


Publikation

I rapporten Livslängden i Sverige 2001-2005 redovisas livslängdstabeller för riket, länen och de tre storstadskommunerna för den senaste femårsperioden. I rapporten presenteras även medellivslängden för de 80 största kommunerna samt standardiserade dödstal för alla kommuner.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Hans Lundström, Karin Lundström
Tfn 08-506 943 70, 08-506 941 87
E-post hans.lundstrom@scb.se
Jan Qvist
Tfn 08-506 943 73
E-post jan.qvist@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.