Landsbygdsdepartementet

Livsmedels-, foder- och djurskyddsavgifter utreds

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 13:01 CEST

Förre miljöchefen i Malmö Stad Åke Larsson ska utreda ett nytt avgiftssystem för livsmedels-, foder- och djurskyddskontrollen. Det beslutade regeringen vid dagens sammanträde.

Utredaren skall ta fram ett avgiftssystem som baseras på kraven i ny EG-lagstiftning på området och med utgångspunken att varje tillsynsmyndighet bör besluta om avgiftens storlek för sina respektive tillsynsobjekt.

Han ska också ta ställning till hur behovet att styra avgifternas storlek för att säkerställa att företag i olika delar av landet behandlas likvärdigt kan balanseras mot grundprincipen att varje tillsynsmyndighet skall kunna nå full kostnadstäckning för sina tillsynsverksamheter.

Åke Larsson är jurist och har lång erfarenhet från kommunal förvaltning, bland annat som administrativ chef vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Stockholm och som miljöchef i Malmö Stad.

Åke Larsson nås på telefon 070-658 98 50.


Kontakt:
Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
registrator@agriculture.ministry.se

Fredrik Alfer
Departementssekreterare
08-405 11 39