Statistiska centralbyrån, SCB

Livsmedelsförsäljning 2002: Livsmedels- och dryckesförsäljningen ökade 2002

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 10:09 CET

Under 2002 såldes livsmedel och drycker inom den svenska handeln för 168 miljarder kronor. Det är en ökning med 6,5 procent jämfört med 2001. Försäljningen av livsmedel och drycker inom handeln uppgick till 18 800 kronor per capita för 2002, vilket motsvarar cirka 1 600 kronor i månaden.

Det framgår av Livsmedelsförsäljningsstatistiken, en årlig undersökning från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som finns på SCB:s webbplats.

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Producent
SCB, Programmet för tjänstenäringsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar
Daniel Lennartsson
Tfn 019-17 64 29
Epost daniel.lennartsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.