Statistiska centralbyrån, SCB

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2007: Tio miljarder mer i livsmedelsbutikernas kassor

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:34 CEST

Återigen kan de svenska dagligvarubutikerna redovisa ett av sina allra bästa år. Under 2007 ökade livsmedelsförsäljningen med nästan 10 miljarder kronor eller 5,3 procent till 194,9 miljarder kronor. Priserna på livsmedel steg med 1,7 procent vilket innebär att försäljningsvolymen ökat med 3,5 procent.

Den totala försäljningen av livsmedel och drycker har stigit med 30 procent i löpande priser mellan 2000 och 2007 samtidigt som priserna endast ökat med 7 procent. Det innebär att försäljningsvolymen har ökat med 21,5 procent.

Vi köper mer bröd och frukt
Samtliga livsmedel har haft en positiv utveckling. Försäljningen av bröd och övriga spannmålsprodukter ökade med 8,9 procent mellan 2006 och 2007 och svarade för nära 13 procent av livsmedelsförsäljningen. Totalt såldes bröd och övriga spannmålsprodukter för 24,7 miljarder kronor.

Försäljningen av frukt ökade med 7,2 procent och utgjorde cirka 7 procent av livsmedelsförsäljningen 2007. Totalt såldes frukt för 12,7 miljarder kronor. Försäljningen av frukt har ökat med 55 procent eller 4,5 miljarder kronor sedan 2000.

Starköl ersätter lätt- och folköl
Starkölsförsäljningen ökade med 6,4 procent medan försäljningen av lätt- och folköl i princip var oförändrad mellan 2006 och 2007. Sett över en längre period, år 2000 till 2007, har folköl och lättöl minskat sin försäljning med hela 25 procent samtidigt som starkölsförsäljningen ökat med 35 procent.

Per capita ökade försäljningen av livsmedel och alkoholfria drycker med 4,5 procent till 18 140 kronor, medan per capita-försäljningen av alkohol ökade med 4,4 procent till 3 082 kronor.


Publikation

Detta framgår av Livsmedelsförsäljningsstatistiken, en årlig undersökning från Statistiska Centralbyrån, SCB.


Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Kerstin Forssén
Tfn 019-17 68 64
E-post kerstin.forssen@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.