Statistiska centralbyrån, SCB

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2009: Försäljningen av livsmedel ökade förra året

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 09:48 CEST

Försäljningen av livsmedel och drycker uppgick till 217 miljarder kronor förra året. Det är en ökning med 11 miljarder kronor eller 5,5 procent, jämfört med år 2008. Uppgången beror både på att volymen ökade, 2,5 procent, och att priserna steg, 2,9 procent.

Ekologiska varor ökade med 16 procent

Av all försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker i Sverige kommer 4,0 procent från ekologiska varor. Det är en ökning med 16 procent jämfört med år 2008. Andelen ekologisk försäljning är störst inom produktgruppen mjölk, ost och ägg, där den är nästan 8 procent.

Fortsatt dyrare och mindre frukt

Priset på frukt fortsatte  att stiga förra året (5,9%) och precis som år 2008 sjönk volymen såld frukt (-5,5%). Det totala försäljningsvärdet av frukt förändrades därmed inte nämnvärt jämfört med 2008. Av frukten är det bananer som säljs mest och försäljningen av dessa har ökat 2009 till skillnad från de flesta andra fruktsorter.

Mineralvatten, läsk och juice ökade mest

Alkoholfria drycker är den produktgrupp som har ökat försäljningen mest sedan 2008, nämligen med 11,6 procent. Där ingår bland annat mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuicer som ökat med 12,5 procent, vilket till största delen beror på ökad volymförsäljning. Kaffe, te och chokladdryck ingår också och har ökat med 9,7 procent, men den försäljningsökningen beror enbart på prisökningar.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

 

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro

 

Förfrågningar

Petra Wallman
Tfn 019-17 64 56
E-post petra.wallman@scb.se
Staffan Wikstedt
Tfn 019-17 64 53
E-post staffan.wikstedt@scb.se

 

 

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.