FAO

Livsmedelssektorn på Haiti börjar långsamt återhämta sig efter jordbävningen

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 16:54 CEST

En utvärdering från FAO och WFP visar tecken på återhämtning, men livsmedelsproduktionen är fortfarande inte helt återställd

Livsmedelsproduktionen på Haiti återhämtar sig långsamt men är fortfarande inte uppe i de nivåer som rådde före jordbävningen i januari 2010, enligt en ny rapport baserad på ett utvärderingsuppdrag utfört av FAO och WFP.

Enligt rapporten var vårskörden av bönor 17 procent lägre på Haiti, majs åtta procent lägre, durra fyra procent lägre och matbananer fem procent lägre, jämfört med skördarna våren 2009.

Skördeprognoser för våren och sommaren 2010 tyder på att Haitis totala jordbruksproduktion kommer att bli cirka 503 600 ton spannmål, 148 000 ton baljfrukter, 1,2 miljoner ton rotfrukter och 313 200 ton matbananer. Detta motsvarar en minskning med 9, 20, 12 respektive 14 procent, jämfört med 2009.

FAO/WFP:s utvärderingsgrupp uppskattar att Haitis totala importbehov av livsmedel för juli 2010-juni 2011 kommer uppgå till 711 000 ton (i spannmålsekvivalenter) varav 525 000 ton förväntas importeras, vilket innebär ett underskott på cirka 186 000 ton.

Tecken på återhämtning

Trots jordbävningsskadeverkningarna på den haitiska livsmedelsproduktionen och att regnperioden inföll ovanligt sent våren 2010, har regnperioden inneburit att jordbruket återhämtat sig bra.

"Livsmedelsproduktionsnivån kunde ha varit mycket värre, säger Mario Zappacosta, ekonom på FAO:s globala förvarningssystem för livsmedel och jordbruk. "Livsmedelsbistånd och insatsvaror till jordbruket kom i tid och detta i kombination med skapliga väderförhållanden har gjort det möjligt för drabbade jordbrukare att börja komma på fötter igen."

I drabbade områden med konstbevattning där vattenförsörjningen och tillgången på växtnäringsämnen, utsäde och krediter har förbättrats, har risproduktionen ökat med uppskattningsvis 15 procent, vilket är över 2009 års nivåer. Denna hjälp med insatsvaror har varit möjlig tack vare stöd från FAO och andra medlemmar från FN:s jordbrukskluster för Haiti, tillägger han.

Myrta Kaulard, WFP landschef på Haiti, säger: ”Det är mycket uppmuntrande att jordbrukssektorn lyckats producera så bra under ett svårt år som detta. Det finns fortfarande mycket att göra för att förbättra livsmedelsförsörjningen i landet, men dessa goda resultat bekräftar att vi är på rätt väg så att den haitiska befolkningen kan få en bättre tillgång till överkomlig och näringsrik mat."

Närmare en säkrad livsmedelsförsörjning

Dessutom har andelen hushåll med en otryggad livsmedelsförsörjning sjunkit från 31 till 27 procent, men andelen är fortfarande högre än de nivåer som rådde före katastrofen.

Inför den viktiga vårsådden, som står för 60 procent av jordbruksproduktionen på Haiti, har FAO och jordbruksdepartementet distribuerat insatsvaror för jordbruk till 72 000 jordbruksfamiljer på den jordbävningsdrabbade landsbygden. Hjälpen har gjort det möjligt för över 360 000 människor att konsumera sina egna lokalproducerade livsmedel samt kunnat sälja överskottet och därmed klara utgifter för hälsa och utbildning.

FAO och jordbruksdepartementet leder jordbruksklustret, en humanitär samordningsmekanism som inte bara tar hand om den mest akuta hjälpen utan även arbetat med insatser för att återuppbygga jordbruket och de bakomliggande orsakerna till den otryggade livsmedelsförsörjningen på Haiti. I gruppen samarbetar 170 internationella organisationer. Gruppen har arbetat under sommarens såperiod med att nå ut till ytterligare 80 000 familjer på landsbygden med redskap, växtnäringsämnen, vattenpumpar och utsäde av hög kvalitet.

Läs mer

Pressmeddelandet på engelska

Sammanfattning av rapporten (engelska)

Sammanfattning av rapporten (franska)

FAO:s arbete på Haiti efter jordbävningen