Livsmedelsverket

Livsmedelsverket avråder från konsumtion av hijiki

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2004 11:36 CEST

Den brittiska livsmedelsmyndigheten Food Standards Agency, FSA, har informerat övriga EU-länder och kommissionen om fynd av höga halter oorganisk arsenik i brunalgen hijiki. Arsenikhalten i hijiki var i genomsnitt 11 milligram per kg i den brittiska undersökningen. I väntan på gemensamma åtgärder inom unionen avråder FSA från konsumtion av hijiki.

Livsmedelsverket bedömer att frågan kommer att tas upp inom EU under hösten. Verket har endast begränsad information om undersökningen, men avråder tills vidare från konsumtion av detta livsmedel. I Kanada avråds från konsumtion av hijiki sedan 2001.

Arsenik förekommer i flera olika former, varav den oorganiska anses vara den skadliga. Oorganisk arsenik är klassificerad som cancerframkallande hos människa. Det finns idag inga gränsvärden för arsenik i livsmedel.

Konsumtion av hijiki vid enstaka tillfällen bedöms av de brittiska myndigheterna inte innebära någon ökad cancerrisk. Hijiki används i traditionella japanska maträtter, men inte i sushi. Hijiki säljs även som hälsokostpreparat.

Food Standards Agency fann inte någon oorganisk arsenik i algerna nori, arame, wakame och kombu.

Länk till FSAs information.

Ytterligare upplysningar: Kierstin Petersson-Grawé, toxikolog, tel 018-17 55 30 och Helena Hallström, toxikolog, tel 018-17 57 54.