Livsmedelsverket

Livsmedelsverket övertar kontrollansvaret för styckningsanläggningar

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 10:09 CEST

Vid årsskiftet övertar Livsmedelsverket ansvaret för kontrollen av landets samtliga styckningsanläggningar.

Sedan den nya EG-lagstiftningen trädde i kraft 2006 krävs det en officiell veterinär för kontrollerna på alla styckningsanläggningar. Tidigare fanns inte detta krav för de mindre anläggningarna i Sverige. Idag är det kommunerna som har kontrollansvaret för de flesta styckningsföretag som producerar mindre än fem ton i veckan.

Svårt för mindre kommuner

Vid en styckningsanläggning tar man emot slaktkroppar eller större delar av slaktkroppar från slakterier och styckar köttet till mindre detaljer. Dessa detaljer kan sedan säljas vidare till olika företag som butiker, restauranger, grossister och charkuterifabriker.

För en del mindre kommuner med få anläggningar har det varit ett problem att uppfylla kravet om veterinära kontroller. Flera av dessa kommuner har begärt hjälp från Livsmedelsverket, som har en landstäckande kontrollorganisation som kan säkerställa att kravet på veterinär kontroll uppfylls. Nu har regeringen beslutat att Livsmedelsverket tar över ansvaret för godkännande och kontroll av samtliga styckningsanläggningar i Sverige från den 1 januari 2009.

Samma regler som tidigare

Livsmedelsverket uppskattar att det idag finns 160-200 styckningsanläggningar med en kommun som kontrollmyndighet. De finns över hela landet, med en viss koncentration till Stockholm och Göteborg.

Det blir ingen större förändring för styckningsföretagen när kommunerna lämnar över kontrollansvaret till Livsmedelsverket. Det är samma regler som gäller oavsett vem som utför kontrollerna.

Beslutet innebär en ändring i livsmedelsförordningen (2006:813) och gäller från den 1 januari 2009.

Tidigare artikel:
Ändringar i livsmedelsförordningen, 4 januari 2006

Ytterligare upplysningar:

Krister Scherling, veterinär vid Livsmedelsverkets enhet för köttillsyn,
018-17 53 77