Livsmedelsverket

Livsmedelsverket om hemlagad mat till försäljning

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 09:44 CEST

Dagens Nyheter skriver i dag på ledarsidan om hemlagad mat som säljs till konsument vid enstaka tillfällen i samband med olika evenemang. Frågan blev aktuell då Karlskrona kommun avslog en ansökan om försäljning av hemlagade kroppkakor.
– Livsmedelsverket är ofta en diskussionspartner när det gäller sådana här frågor, däremot är det kommunerna som har ansvar för tillsynen, säger statsinspektör Louise Nyholm, enheten för kommunstöd, Livsmedelsverket.

En av Livsmedelsverkets uppgifter är att stödja kommunernas tillsynsverksamhet. Många kommunala inspektörer hör därför av sig till Livsmedelsverket för att kunna diskutera frågor de möter i arbetet.

Lokala förutsättningar
Det är kommunernas inspektörer som känner till de lokala förutsättningarna och som efter diskussionen fattar beslut i de olika frågorna.

Hemlagad mat
Karlskrona kommun har hört av sig med frågan om det är tillåtet att sälja hemlagade kroppkakor till allmänheten. Enligt lagstiftningen tillåts endast försäljning av mat tillverkad i hemmet om hanteringen sker i liten omfattning och inte innebär mer än små hygieniska risker, exempelvis popcorn och hembakat bröd.

- Vi utgår ifrån att Karlskrona kommun med kännedom om de lokala förhållandena har fattat sitt beslut på goda grunder, säger statsinspektör Louise Nyholm.

Ytterligare upplysningar: Louise Nyholm, 018-17 56 24

Fakta lagstiftning: SLVFS 1996:5 Hantering av livsmedel