Livsmedelsverket

Livsmedelsverket på plats i Bryssel när RASFF fyller 30 år

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 15:02 CEST

I dag firas 30 års intensivt nätverkande för livsmedelssäkerhet - Rapid Alert System for Food and Feed. Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson framhöll som en av huvudtalarna i Bryssel hur mycket varningssystemet RASFF dagligen betyder för Europas konsumenter.


- Med den globala handel vi har i dag är det också mycket positivt att kommissionen arbetar för att öppna RASFF-system även för länder utanför Europa, sa Inger Andersson.


Redan 1979 startade varningssystemet för livsmedelssäkerhet. Syftet är att informationen om hälsofarliga livsmedel mycket snabbt ska spridas mellan medlemsstaterna och därmed förhindra att människor blir sjuka av maten.


-När Irland hittade dioxin i griskött strax före jul 2008 kunde vi också efter mycket kort tid ta kontakt med kommuner, företag och informera konsumenterna. Vi har RASFF att tacka för det, sa Inger Andersson.

Ansvarar för RASFF

Livsmedelsverket har ansvar för att kontinuerligt följa de RASFF-meddelanden som kommer från EU-kommissionen. Därefter förmedlar verket informationen till de kontrollmyndigheter, oftast kommuner, som vidtar åtgärder.


När en kontrollmyndighet i landet istället upptäcker hälsofarliga livsmedel som berör andra länder rapporterar de till Livsmedelsverket. Verket för sedan informationen vidare till andra lokala och nationella myndigheter i landet samt till andra medlemsstater via EU-kommissionen.

 

Öppenhet

Inger Andersson påpekade i sitt tal att öppenhet när det gäller information från den offentliga kontrollen är en grundläggande förutsättning både i Sverige och inom EU för att kontrollen ska vinna konsumenternas förtroende.


- Därför välkomnar vi att EU-kommissionens förslag angående sekretess inom RASFF inte innebär striktare och mer restriktiva regler än de regler för RASFF som redan finns i EG-förordningen 178/2002.

RASFF utvidgas?

Den globala handeln sätter inte bara press på informationssystemen mellan medlemsstaterna. EU-kommissionen arbetar nu på försök med att utvidga RASFF-systemet och utvecklar ett liknande system med sex asiatiska länder. Dessutom har WHO ett globalt nätverk för livsmedelssäkerhet, INFOSAN.

Länkar

Ny portal för RASFF som även vänder sig till konsumenter. Här listas allaRASFF
RASFF 30 år - webbsida om firandet i Bryssel


Ytterligare upplysningar:

Louise Nyholm, statsinspektör,0709-24 56 24 (på platsi Bryssel)
Lars-Börje Croon, statsinspektör, 018-17 55 64 eller 0709-24 55 64

Livsmedelsverket arbetar, i konsumenternas intresse, för säkra livsmedel med hög kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Livsmedelsverket är en central myndighet för livsmedelsfrågor som sorterar under Jordbruksdepartementet. Livsmedelsverket har cirka 570 anställda, varav cirka 330 på myndigheten i Uppsala.