Livsmedelsverket

Livsmedelsverket råder alla kommuner förhindra ytterligare salmonellafall

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 16:27 CEST

En person har insjuknat av salmonella från fläskkarré från en annan grossist än tidigare fall. Livsmedelsverket vänder sig nu till alla kommuner och rekommenderar dem att vidta åtgärder för att förhindra ytterligare fall.

Tidigare kunde alla utbrott knytas till en och samma grossist, men den nu smittade personen har ätit fläskkarré med sannolikt danskt ursprung, från en annan grossist. Salmonellan är av samma ovanliga typ som de övriga fallen.
Samtliga smittade har insjuknat sedan de ätit fläskkarrén i form av kebab eller kebabpizza. Kommunerna rekommenderas att se över hanteringen av köttet, såsom montering av kebabstock, grillning och avsvalning, och ta prov från danskt fläskkött.

Tidigare artikel www.slv.se:
Salmonellasmittat kött kan finnas i 27 kommuner

Ytterligare upplysningar:
Din lokala miljö- och hälsoförvaltningen
Lars Plym Forshell, smittskyddssamordnare, 018-17 55 82, 0709-24 55 82
Peter Brådenmark, tf chef för Tillsynsavdelningen, 018-17 56 58, 0709-2456 58