Landsbygdsdepartementet

Livsmedelsverket ska utarbeta råd för skolmaten

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 10:14 CEST

Regeringen har idag beslutat ge Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram nya råd för maten i förskolor och skolor. Råden ska följa de nya svenska näringsrekommendationerna, SNR. I uppdraget ingår också att göra råden kända bland personalen i landets skolkök.

De finns inga större studier som visar hur välkända de nu gällande riktlinjerna är i skolorna. Men några mindre undersökningar visar att riktlinjerna inte är så kända bland måltidspersonalen och skolledarna i skolorna.

- Maten i skolan spelar en viktig roll för att utveckla bra matvanor hos barn och för att de ska orka med skolarbetet. Bra utarbetade råd från Livsmedelsverket bör också leda till att kvalitetsskillnaderna minskar mellan skolor, säger Ann-Christin Nykvist.

Regeringen anser att en utveckling av riktlinjerna behövs liksom att det behövs mer information om riktlinjerna. De nya råden bör utvecklas för att ge stöd vid upphandling av måltidsverksamhet, dvs. när kommunen lägger ut skolköket på entreprenad. Råden ska också omfatta andra måltider än lunchen och ge råd om förhållningssätt till goda matvanor och ätande under den tid barnen är i skolan.

Livsmedelsverket ska slutredovisa uppdraget senast den 1 februari, 2007. En delrapport ska lämnas den 1 maj 2006.


Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se