Livsmedelsverket

Livsmedelsverket skärper djurskyddskontrollen

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 16:03 CEST

Livsmedelsverket har startat ettprojekt om djurskydd på landets slakterier. Syftet är att ge en bild av djurskyddet vid Sveriges slakterier och skapa ett vetenskapligt underlag för riktvärden vid djurskyddskontroller. Parallellt med djurskyddsprojektet genomförs också en utbildningssatsning för att öka djurskyddskompetensen hos Livsmedelsverkets egen kontrollpersonal ute på slakterierna.

- Vi har tittat noga på hela hanteringen och ringat in de situationer som är mest kritiska ur djurskyddssynpunkt. Nu ska vi systematiskt dokumentera hur djurskyddet fungerar på dessa punkter, men också hur vi från Livsmedelsverkets sidakontrollerar slakteriföretagen, säger Rauni Niskanen, chef för Livsmedelsverkets köttillsyn.

 

För varje kritiskt led har ett antal mätbara faktorer identifierats. Exempel på mätbara faktorer är omdjur har skadatsunder transport, om djuren faller när de flyttas och omrivsår förekommer.

- Det är slakteriföretagen som ansvarar för djurskyddet och Livsmedelsverket övervakar att lagstiftningen följs. Projektet ger oss ett unikt vetenskapligt underlag för att förbättra våra kontroller på företagen. Tillsammans med våra utbildningssatsningar på djurskyddsområdet och att vi nu genomför planerade kontroller av djurskydd blir viännu bättre på att upptäcka och påpeka om djur inte tas omhand ordentligt på landets slakterier, säger Rauni Niskanen.

Mätning och insamling av data kommer att genomföras till och med september 2009. Livsmedelsverket räknar med att kunna presentera resultatet från projektet under våren 2010.

Projektplan, djurskydd (pdf)

Presentation, djurskyddsprojekt (pdf)

Ytterligare upplysningar:

Rauni Niskanen, enhetschef, köttillsyn: 018-17 53 57

Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel, regionchef,enheten för köttillsyn: 018-17 56 18