Livsmedelsverket

Livsmedelsverket tar bort krav på godkännande

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 16:47 CEST

Från om med den 1 december 2009 behöver de flesta livsmedelsanläggningar inte längre godkännas innan de startar sin verksamhet. Bland annat berörs restauranger och livsmedels¬industrier av ändringen. Redan nu införs även regler som innebär att företagen inte behöver lämna in lika många uppgifter.

I Sverige har vi idag ett krav att restauranger, butiker som lagar mat och industrier som framställer livsmedel måste godkännas av kontrollmyndigheten innan de får starta sin verksamhet. Verksamheter som bara har enklare hantering behöver däremot bara registreras, och det är en enklare procedur.

Mindre pappersarbete för företagaren

Från den 1 december 2009 behöver anläggningarna bara registreras hos kontrollmyndigheten, men redan nu minskas antalet uppgifter som företagen måste lämna in.
I och med att myndigheten inte längre behöver granska ansökningar om godkännande frigörs resurser för kontroll. Genom ändringen blir det också tydligare att det är företagen själva som ansvarar för att verksamhet uppfyller alla krav.
Myndigheterna ska också i fortsättningen underlätta för företagen genom att ge råd och information.

Vissa krav blir kvar

Det finns krav i EU-regler att animalieanläggningar som till exempel slakterier och mejerier måste godkännas, och de kraven kommer att finnas kvar.

Besparing

Regeringen gav 2007 alla myndigheter i uppdrag att minska företagens kostnader genom att se över de regler som kräver att företagen samlar in, sparar eller förmedlar information. I Livsmedelsverkets arbete har en förutsättning för arbetet varit att förenklingarna inte på något sätt får äventyra livsmedelssäkerheten. Inledningsvis gick verket igenom reglerna för att se var de största administrativa kostnaderna fanns. Kravet på godkännande har inneburit en stor administrativ börda för företagen. Genom de förenklingar som genomförs nu räknar Livsmedelsverket med att företagarna årligen sparar cirka 65 miljoner kronor i administrativa kostnader.

LIVSFS 2009:5 (pdf. Öppnar i nytt fönster)

LIVSFS 2009:4(pdf. Öppnar i nytt fönster)

Livsmedelsverkets åtgärdslista för företagens minskade administrativa kostnader

Ytterligare upplysningar:
Camilla Lööw Lundin, bitr avdelningschef för Regelavdelningen: 0709-24 55 79