BRM Europe AB

Livsmedelsverket tar hjälp av BRM Europe för att skapa en handbok i krishantering

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 14:27 CET

Livsmedelsbranschen har en central roll i det moderna samhället. Följderna av exempelvis felaktig hantering av livsmedel kan innebära allvarliga problem för hela samhället. BRM Europe har fått i uppdrag att tillsammans med Livsmedelsverket ta fram en handbok om krishantering i syfte att höja medvetenheten hos de svenska livsmedelsproducenterna samt beskriva hur de på ett effektivt sätt kan förbättra sin förmåga att hantera störningar och kriser relaterade till den egna verksamheten.

För mer information se Livsmedelsverket eller BRM Europe.

BRM Europe är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med över 230 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv varav drygt 70 myndigheter. BRM Europe erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplaner, krisövningar, riskanalyser, sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, krisjour. BRM Europe är en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR). För mer information besök vår hemsida.