Livsmedelsverket

Livsmedelsverket undersöker om halterna av akrylamid sjunker

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 14:13 CEST

Akrylamid bedöms utgöra en av de största cancerriskerna bland enskilda ämnen i maten. Halterna bör reduceras enligt experter, samlade av Världshälsoorganisationen.
Livsmedelsverket kommer att undersöka om halterna sjunker i vissa livsmedelstyper, såsom bröd, flingor, chips och kaffe, under 2006-2009.

Nyligen publicerade den europeiska livsmedelsindustrin metoder för att för att få ner halterna – Acrylamide Toolbox.

Akrylamid bildas vid upphettning av i första hand kolhydratinnehållande livsmedel som chips, pommes frites, bröd och kaffe. Andra ämnen i livsmedel, som mögelgifterna aflatoxiner, utgör en betydligt lägre cancerrisk än akrylamid, eftersom dessa ämnen förekommer i betydligt färre produkter och i lägre halter.
Livsmedelsverket bedömer vidare att rester av bekämpningsmedel och veterinärmedicinska läkemedel utgör en mycket liten hälsorisk.

Inget gränsvärde
Hittills har endast Kalifornien föreslagit gränsvärden för akrylamid i livsmedel. Inom EU, USA som helhet, och andra länder pågår fortfarande arbetet. WHOs och FAOs gemensamma expertkommitté JECFA har emellertid konstaterat att halterna bör sänkas.

Metod
I varje provomgång kommer Livsmedelsverket att ta ca 125 prov av chips, pommes frites från gatukök, hårt och mjukt bröd, kex, frukostflingor och kaffe. Proverna kombineras till ca 25 samlingsprov som analyseras. Med hänsyn till den stora variationen i akrylamidhalt i respektive produktgrupp genomförs två provomgångar varje år, år 2005 dock bara en omgång.
Ett index beräknas med utgångspunkt i funna halter och det genomsnittliga intaget av respektive livsmedelsprodukt. Därutöver kommer analysresultaten även att användas för andra ändamål, t.ex. som underlag för intagsberäkningar.

Verktyg för livsmedelsindustrin
Sedan Stockholms universitet upptäckte att akrylamid bildas vid matlagning vid hög temperatur har den europeiska organisationen för livsmedelstillverkare, CIAA, arbetat på att utveckla metoder för att minska halterna. Dessa råd har nu samlats i en ”Acrylamide Toolbox”. Råden riktar sig i första hand till livsmedelstillverkare, men de kan även användas av restauranger och vid matlagning i hemmet.

Stort intresse
Livsmedelsindustrin har visat stort intresse för att reducera bildningen av akrylamid vid matlagning. På EU-projektet HEATOXs webbplats finns nästan femtio patenter listade, både från forskarinstitutioner och från företag.

Riskvärdering av JECFA, Världshälsoorganisationen: Summary of the 64th meeting, Rome (pdf)
ftp://ftp.fao.org/es/esn/jecfa/jecfa64_summary.pdf
CIAA: Acrylamide Toolbox
http://www.ciaa.be/pages_en/news_events/positions_list.asp?pos_id=294&year_crit=2005&search_crit=&search_where
HEATOX: Ways to reduce. Research papers and patents
http://www.slv.se/templatesHeatox/Heatox_Page.aspx?id=8958

Ytterligare upplysningar:
Karl-Erik Hellenäs, kemist: 018-17 56 45

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500