Livsmedelsverket

Livsmedelsverket utökar kontrollen av äpplen

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 13:12 CET

Livsmedelsverket utökar kontrollen av äpplen

- Vi utökar antalet kontroller av äpplen från Frankrike. Det säger statsinspektör Anders Jansson, efter att Göteborgsposten funnit ett parti som överskridit gränsvärdet för bekämpningsmedel.

- Hittills i år har Livsmedelsverket i sina rutinkontroller inte upptäckt något parti äpplen där gränsvärdena har överskridits. Göteborgsposten har gjort åtta prover på äpplen. I ett fall så pass mycket att det skulle inneburit saluförbud.
- Det gör att vi är intresserade av att titta närmare på äpplen från Frankrike. Så fort ett överskridande kommer till Livsmedelsverkets kännedom, så utökar vi våra kontroller, säger Anders Jansson.

- Det finns ingen anledning att sluta äta äpplen. Äpplen är nyttigt. Halterna i de äpplena som överskred gränsvärdet innebär ingen hälsorisk. Gränsvärdena är satta med bred säkerhetsmarginal, säger Petra Fohgelberg toxikolog på Livsmedelsverket.


Ytterligare upplysningar:
Anders Jansson, statsinspektör: 018-17 57 79, 0709-24 56 43
Petra Fohgelberg, toxikolog: 018-17 53 27