LCHF Sweden AB

Livsmedelsverkets råd om mättat fett saknade vetenskapligt stöd

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 22:10 CEST

I morgondagens nummer av Dagens Medicin (8 april) publiceras en artikel av tolv läkare, forskare och professorer där Livsmedelsverkets stöd för sin inställning att mätta fett är farligt blir mycket hårt åtgånget. Inställningen att mättat fett är farligt är grundbulten i Livsmedelsverkets grund för kostråden. Livsmedelsverket har sedan lång tid byggt sina kostråd på att det mättade fettet är farligt. Därför ska till exempel inte barn som växer tillåtas äta smör eller dricka vanlig rödmjölk utan rekommendationerna säger att de ska äta lättmargarin och dricka lättmjölk eller vatten.

Som stöd för sin inställning har Livsmedelsverket för en tid sedan publicerat en lista om 72 studier som ska visa att mätta fett är farligt och åtta som ska påvisa att det inte är farligt.

Denna lista med studier har nu granskats. Ett utdrag ur den kommande artikeln: "Vi har nu studerat dessa listor och är bestörta. Antingen saknar de ansvariga basala kunskaper inom medicinsk vetenskap, eller också försöker de av olika skäl vilseleda oss."

Detta är en oerhört hård kritik av Livsmedelsverkets kompetens och artikeln avslutas med att ansvariga bör besluta om att Livsmedelsverket omedelbart bör upphöra med att ge kostråd till allmänheten och istället överlåta frågan till folk med klinisk erfarenhet och adekvat vetenskaplig utbildning. Kontentan är att Livsmedelsverket haft fel hela tiden avseende synen på mätta fett.

Artikeln har undertecknats av:

Uffe Ravnskov, docent
Karl E Arfors, professor
Andreas Eenfeldt, ST-läkare
Christer Enkvist, överläkare
Björn Hammarskjöld, distriktsläkare
Johan Hedbrant, forskningsingenjör
Tore Persson, läkare
Göran Petersson, professor
Tore Schersten, professor
Ralf Sundberg, docent
Lars Werkö, professor
Jörgen Vesti Nielsen, överläkare

- Det här är den kraftigaste kritiken av Livsmedelsverket som kostrådgivare som uppkommit, säger Lars-Erik Litsfeldt på LCHF Sweden AB. Livsmedelsverkets kostråd som nu till stora delar visat sig sakna vetenskapligt stöd fortplantar sig till överviktiga, diabetiker, äldre, förskole- och skolbarn. Livsmedelsverket tvår sedan ett par år sina händer och menar att deras kostråd bara vänder sig till fullt friska, normalviktiga och motionerande människor. Men i praktiken används deras kostråd till samtliga dessa grupper. Den här artikeln var därför en milstolpe i arbetet för bättre kostråd. Det är också brådskande att jordbruksminister Eskil Erlandsson och hälsominister Maria Larsson tillsammans löser problemet med Livsmedelsverket som kostrådgivare.

För mer information kontakta Lars-Erik Litsfeldt 0709-52 16 84, info@litsfeldt.se