Visto förlag

Livsöden som berör

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2018 15:10 CEST

Britta fick aldrig svar på frågan hon ställde sig på dödsbädden, men det skulle hennes dotter Birgitta få, trots att hon inte ens träffat sin mormor Hulda. Med hjälp av släktforskning rullades mormoderns liv upp, ett livsöde som inspirerade henne att skriva romanen Huldas hemlighet. Även i den nyutkomna romanen Postiljonen har Birgitta inspirerats av något som hennes mor sagt. Berättelsen om moderns farfars dramatiska livsöde, en farfar Britta aldrig träffat och som endast setts på ett fotografi.

Postiljonen och Huldas Hemlighet är två medryckande romaner som skildrar verkliga personer och händelser ur författarens egen släkthistoria och ett tidsdokument över hur livet i Värmland varit för de människor som bodde där. Birgitta skildrar deras kamp för livets nödtorft, hur svårt livet kunde bli för de oäkta eller föräldralösa barnen och vad de omyndiga kvinnornas värnlösa situation kunde innebära. Samtidigt får vi ta del av deras styrkor, deras omsorg om de närmaste och den tro och det hopp som de hanterade sina liv med.

I kyrkböckerna har Birgitta gjort upptäckter och funnit fakta om sina förfäder. Insikten om sambanden, om hur vi hör ihop och betydelsen för oss av de som en gång fanns och de som kommer efter oss började växa fram allt mer hos Birgitta. Tankar om de människor som hon under sina efterforskningar återfann, släktingar hon aldrig träffat eller endast mött i förbigående, blev alltmer levande, vilket nu resulterat i två romaner. Läsaren får lära känna platsen och människorna och läsa om deras liv, arbete och tankar.

Postiljonen, den nyskrivna romanen, är en fängslande historisk skildring av hur en försvunnen aldrig återfunnen postväska kom att avgöra en hel familjs framtid. En ensam mors utsatta situation, hennes barns kamp för en bättre tillvaro och släktens betydelse som stöd i svåra livshändelser, levandegörs i denna berättelse.

Huldas Hemlighet handlar om en kvinnas livsresa i Värmland och vidare till ett händelserikt Stockholm under 1800- talets brytningstid in i det nya seklet. Hulda är en av många obemärkta som vår egen existens vilar på, vilkas livsvillkor och kamp för en värdig tillvaro ofta förblir okänd.

Birgitta Renström Linde, psykolog och författare, har sina rötter i Värmland. Hon är född 1947 i Skoghall på Hammarö, uppvuxen i Skoghall, Glava och Åmål. Studerade i Göteborg. Bor i Alingsås sedan 1978. Medlem i Värmländska Författarsällskapet.


Titel: Huldas hemlighet   ISBN: 978-91-8752-397-7
Författare
: Birgitta Renström Linde

Titel: Postiljonen    ISBN: 978-91-8752-398-4
Författare: Birgitta Renström Linde


För kontakt med förlaget:

Ulrika Slottner, Idus förlag
031-762 08 99
070-862 73 28
ulrika@idusforlag.se

Författare:
Birgitta Renström Linde
070-376 23 96
lindebirgitta@gmail.com
www.renstromlinde.se

Visto förlag ger ut böcker av författare som brinner för sin bok och vill vara delaktiga i att sälja och marknadsföra.