Karolinska Institutet University Press

Livsuppehållande åtgärder - forskare med olika åsikter

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 15:12 CET

Efter årets intensiva debatt: Ledande forskare bakom debattbok om vård i livets slut

 Nu finns en debattbok om de svåra frågorna kring bland annat gränsdragningen mellan juridik och medicin vid vård i livets slutskede. Det är Karolinska Institutet University Press som agerar efter det gångna årets uppblossade debatt och med anledning av Socialstyrelsens ändrade etiska rekommendationer. Boken Liv och död har undertiteln Livsuppehållande behandling från början till slut och författarna är till största delen ledande forskare vid Karolinska Institutet.  Det är Martin Ingvar, Hugo Lagercrantz, Niels Lynoe, Carl Johan Fürst och Johan Frostegård. Medverkar gör också Elisabeth Rynning, Sveriges enda professor i medicinsk rätt, verksam i Uppsala. 

Det känns angeläget att visa upp den samlade kunskap som finns på detta viktiga och svåra område, säger Cecilia Runnström, förlagschef på Karolinska Institutet University Press. Hon hoppas att satsningen kan bidra till att bredda diskussionen och öka insikten om att vi alla har anledning att delta i samtal om hur döden ska mötas.

 Frågor och pressex: Sofie Göransson, sofie.goransson@kiup.se 070-3041577 Läs mer om boken på: www.kiup.se 

Kontaktuppgifter till författarna:

Johan Frostegård                                       Alla ska vi dö, men hur?

johan.frostegard@ki.se

08-585 897 87, 070-735 23 82

 

Carl Johan Fürst                                        Den döende patientens behov cj.furst@stockholmssjukhem.se

08-617 12 00, 073 247 16 80

Martin Ingvar                                            Hur vet jag vad du känner?                      

martin.ingvar@ki.se

08-517 751 34, 0704841247

Hugo Lagercrantz                                     När börjar det mänskliga livet?

hugo.lagercrantz@ki.se

08-517 747 00, 0709 845 273

Niels Lynøe                                              Etiska aspekter på åtgärder i livets slutskede

niels.lynoe@ki.se

08-524 860 58, 070-219 44 39

Elisabeth Rynning                                    Gränser mellan juridik och medicin

Professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet

elisabeth.rynning@jur.uu.se

018 471 2003

 

Recension av boken:

Boken ingår i Karolinska Institutets skriftserie "Livsviktiga böcker" med medicinsk information i populärvetenskaplig form. En sextett välrenommerade forskare vid institutet - professorer och överläkare - bidrar med var sitt kapitel i denna bok. Temat är "Livsuppehållande behandling från början till slut". Martin Ingvar, professor i integrativ medicin, inleder med de frågeställningar som den framtida forskningen kommer att skapa. Hugo Lagercrantz, professor i pediatrik, berättar om den ökande överlevnaden bland förtidigt födda barn och om framgångar och problem med intensivvården. Andra specialister behandlar betydelsen av en god terminalvård, läkaretiken, eutanasi, patientens autonomi och medbestämmande samt det juridiska regelverkets roll i sjukvården. Språkbehandlingen är genomgående god, men bitvis är texten ganska teoretisk och kräver eftertänksam läsning. En förklarande ordlista ger viss vägledning. Boken är värdefull för personal inom vård och socialtjänst men även för en intresserad allmänhet. Den ger en aktuell, bred och sakkunnig belysning av ett ämne som angår oss alla. – Carl G. Dencker BTJ