Harp Art Lab

LJUD VID NISSAN - Ljudkonst som verktyg i stadsutvecklingen

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 13:34 CET

Ljud vid Nissan genomförs 2016 tillsammans med konstnärer och allmänhet genom en serie ljudpromenader, workshops och installationer utmed Nissan i Halmstad. Projektet syftar till att applicera Harp Innovation Model på ett kommunalt stadsbyggnadsprojekt - Tullkammarkajen i Halmstad. Metoden har utvecklats av Harp Art Lab och bygger på en socialt engagerad ljudkonstpraktik.

Ljud vid Nissan

I projektet testas Harp Innovation Model för första gången i en urban miljö utmed Nissan i Halmstad. Den nya stadsdelen Tullkammarkajen kommer bestå av blandad bebyggelse med övervägande delen bostäder (600 st) och ska bli den "framtida portalen till Halmstad vid vattnet". 

Workshops
Målet är att använda ljudkonsten som verktyg i detta stadsutvecklingsprojekt genom en serie ljudpromenader, workshops och manifestationer som genomförs 2016 tillsammans med invånarna i Halmstad, konstnärer, företagare, arkitekter, samhällsplanerare och politiker.

Kartläggning
Ljudpromenader genomförs utmed hela Nissan från hamninloppet, förbi Tullkammarkajen ända upp till Slottsmöllan för att kartläggningen av hela kulturstråket ska bli komplett. Informationen bearbetas och analyseras genom en serie uppföljande workshops där ljudkartor, inspelningar och personliga upplevelser, bullerutredningar och historiskt material sammanställs. 

Samverkan
Genom att involvera en stor mängd intresserade i hela processen väcks nya frågor hur vi tillsammans kan utveckla nya urbana boendemiljöer samtidigt som det skapas underlag för beslutsfattare. Byggstarten blir först 2020 vilket gör att allmänheten i ett tidigt skede kan bidra till utvecklingen av den nya stadsdelen

Manifestation
Projektet manifesteras som ljudinstallationer utmed Nissan och Tullkammarkajen samt med film, performance och mobila ljudenheter.

Dokumentation
Hela arbetet dokumenteras för att sprida kännedom om projektet samt som ett sätt att exportera arbetsmetoden till andra platser där ljudkonsten kan användas som verktyg i utvecklandet av urbana stadsmiljöer.

Harp Art Lab
Initiativtagare till projektet är Harp Art Lab som är ett laboratorium för ljud- och miljökonst med bas i Harplinge väderkvarn strax norr om Halmstad. Harp Art Lab har, sedan starten 2010, genomfört över 60 regionala och internationella konstprojekt. 

Harp Innovation Model
Erfarenheterna från dessa projekt har utvecklats till en innovationsmodell - Harp Innovation Model som bygger på en socialt engagerad ljudkonstpraktik med inriktning på hållbarhet och innovation genom banbrytande kulturyttringar.

Partners
Projektet genomförs med stöd från Kulturbryggan, Region Halland, Halmstad Kommun och Harp Art Lab. Teknisk support: Musikalen i Halmstad och Tylösand Sound.

ÄR DU INTRESSERAD AV WORKSHOPS, DELTAGANDE ELLER MER INFORMATION?

KONTAKTA:

Mikael Ericsson
Konstnärlig ledare
070 7304631
ericsson@harpartlab.se


Julie Ericsson
Projektledare
070 541 64 58
julie@harpartlab.se


Harp Art Lab
http://harpartlab.se

HARP ART LAB is a laboratory for sound art situated in Harplinge Windmill on the Swedish west coast. The Lab is a unique platform for developing, innovative, interdisciplinary ideas and we work with artists and communities of interest to create performances and installations. Our main methodology is a socially engaged and discursive sound art practice. The motivations behind our work are predominantly environmental, political, and social in as much as we are attempting to re-mediate contested territories in a scientific and creative way to the public. 

Founders: Julie Ericsson & Mikael Ericsson