Hälsans nya verktyg

Ljudstress kan lindras med uppfinning från Östergötland

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 12:00 CET

Nyligen presenterade Hörselskadades Riksförbund (HRF) en undersökning som visar att ljudstress blivit ett allt vanligare fenomen. Men det finns en lösning som lindrar problemet. Det går nämligen att träna bort stora delar av känsligheten mot olika ljudfrekvenser med hjälp av ljudsimulatorn Sensograph, utvecklad av Mediacenter AB i Mjölby. Sensograph används idag över hela världen och 28 000 dokumenterade fall visar på mycket goda resultat.

För att hjälpa personer med över- eller underkänslighet mot ljud har Mattias Björkman på Mediacenter i Mjölby, tillsammans med Håkan Carlsson på Sensomotoriskt Centrum, utvecklat en produkt som gör en individuell mätning av hjärnans ljudtolkning.  Den heter Sensograph och har en programvara som dessutom genererar ett ljud som kan motverka känsligheten.

– Det individanpassade ljudet spelas in på en cd-skiva som personen får med sig hem. Genom att lyssna på den i cirka 10 minuter på kvällen motkompenseras ljudet man hört under dagen och som den personliga hörselkurvan reagerar mot, berättar Mattias Björkman.

Allt större efterfrågan

Sensographs åtgärdsprogram har använts på över 3000 barn i Sverige och 25 000 fall i världen och mycket goda resultat har uppnåtts.

– I Sverige använder många skolor Sensograph för att hjälpa elever med koncentrationssvårigheter, inlärningsproblem och dyslexi. Antingen köper kommunen in utrustningen och utbildar personal på skolan eller så anlitar man privata utförare med särskild specialutbildning.

Konferens om Auditiv stimulering

Men även hos vuxna märks en ökad efterfrågan på att få hjälp med ljudkänslighet som exempelvis tinnitus. I mars kommer ett 50-tal specialutbildade utförare, av Sensograph åtgärdsprogram, från hela världen att samlas i Mönsterås för att bland annat diskutera tinnitusträning.

– Att leva med ljudkänslighet är besvärligt och framförallt onödigt med tanke på att auditiv stimulering kan vara en lösning. Det här blir ett utmärkt tillfälle att byta erfarenheter för att utveckla och förfina metoden, säger Mattias.

Hjälp från Hälsans nya verktyg

Företaget som utvecklat tekniken bakom Sensograph – Mediacenter i Mjölby – är ett av många innovativa företag som är medlem i Hälsans nya Verktyg, vars syfte är att stötta vårdsmarta och hembaserade lösningar för att möte framtidens ökade vårdbehov.

– Vi uppskattar verkligen initiativ som Hälsans nya verktyg. Som utvecklare behöver man allt stöd man kan få för att kunna och orka driva på, avslutar Mattias.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Björkman, Mediacenter AB

0142-36 97 97, mattias.bjorkman@mediacenter.se

Håkan Carlsson, Sensomotoriskt Centrum i Mjölby

0142-187 37

Hälsans nya verktyg är en regional satsning i Östergötland med syfte att skapa tillväxt. Inom ramen för Hälsans nya verktyg utvecklas nya produkter och tjänster för att möta framtidens ökande vårdbehov. Fokus för satsningen är effektiv vård och omsorg med hemmet som bas.