Länsstyrelsen i Jämtlands län

Ljungådomen - Länsstyrelsen överklagar till HD

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 17:18 CET

Miljööverdomstolens beslut från 23 oktober, 2006, kan få en stor prejudicerande betydelse. Länsstyrelsen anser att domen står i strid med delar av miljöbalken, vattendirektivet eller habitatdirektivet.

Ljungån och dess naturvärden är länkade till Gimån som är undantagen från vattenkraftutbyggnad enligt miljöbalken. Genom regeringsbeslut utgör Gimån ett särskilt bevarandeområde och ingår i det europeiska nätverket, Natura 2000.

Om domen blir vägledande bedömer Länsstyrelsen att biologisk mångfald i och kring vattendrag, allvarligt kan skadas. Dessutom försvåras möjligheterna att uppnå de regionala och nationella miljömålen.

Vidare anser Länsstyrelsen att domen bygger på ett bristfälligt beslutsunderlag, genom att miljööverdomstolen i sin dom inte tagit tillräcklig hänsyn till Ljungåområdets höga naturvärden.

Länsstyrelsen avser utveckla sina yrkanden och grunder till Högsta domstolen senast den 1 december 2006.

För mer information kontakta under
måndagen den 20 november:
Catharina Ekelund, miljöskyddsdirektör, 070 - 368 82 41