Atrium Ljungberg AB

LjungbergGruppen AB vidtar åtgärd för att stödja likviditet i aktien

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 10:42 CET

I syfte att tillvarata nuvarande och tillkommande aktieägares intressen
har LjungbergGruppens styrelse beslutat att vidta åtgärder för att
förbättra likviditeten i aktien, som är noterad på Stockholmsbörsens O-
lista. Målet är att sänka skillnaden mellan köp- och säljkurser samt
att uppmuntra kontinuerlig handel.

Som ett led i den strävan har Carnegie utsetts till likviditetsgarant
inom ramen för Stockholmsbörsens initiativ. Carnegie har åtagit sig att
ställa köp- och säljkurser med en differens om maximalt tre procent.
Åtagandet att ställa köp- och säljkurser i orderboken påbörjas från och
med den 2 januari 2004. Styrelsen avser att kontinuerligt utvärdera
effekterna av åtagandet.

LjungbergGruppen AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40
Ingalill Berglund, Ekonomichef tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 16