Atrium Ljungberg AB

LjungbergGruppen fortsätter expandera i Sickla

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 10:08 CEST

LjungbergGruppen har träffat avtal med det belgiska företaget Kinepolis
om återköp av mark på drygt 11 000 m2 i Sickla. Kinepolis förvärvade
marken av LjungbergGruppen i juli 2000 för att bygga en bioanläggning
med 3 000 sittplatser. Kinepolis beslutade dock 2002 att inte fullfölja
sin satsning på den nordiska biomarknaden.

Marken som såldes för 63 Mkr återköps nu för 55 Mkr.

Genom förvärvet stärker LjungbergGruppen sitt grepp över utvecklingen i
Sickla som en mötesplats för arbete, handel, kultur och service. Den
aktuella markytan ligger vid en av entréerna till Sickla Köpkvarter som
för närvarande byggs ut med en butiksgalleria.

Förvärvet medför en möjlig byggrätt på ca 11 000 m2. Ambitionen är att
påbörja en nybyggnad på markytan redan under 2005.

LjungbergGruppen AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD. Tfn: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40