Atrium Ljungberg AB

LjungbergGruppen innehar 99,7 procent av aktierna i Celtica

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 10:22 CEST

Efter det att LjungbergGruppen AB:s erbjudande att förvärva aktier i Fastighets AB Celtica förlängts till 15 augusti 2003 innehar LjungbergGruppen aktier i Celtica motsvarande 99,7 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget.

LjungbergGruppen kommer att påkalla tvångsinlösen av resterande utestående aktier i Celtica.

Aktieägare som önskar delta i erbjudandet och som ännu inte inlämnat anmälningssedel ombeds kontakta LjungbergGruppen på tel. 08-6101900.

LjungbergGruppen AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av Anders Nylander, VD, tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40