Atrium Ljungberg AB

LjungbergGruppens ledning förvärvar optioner

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 12:07 CEST

VD i LjungbergGruppen, Anders Nylander, har förvärvat köpoptioner som ger rätt att köpa 100.000 B-aktier i LjungbergGruppen AB. Vidare har tre ledande befattningshavare förvärvat köpoptioner som ger rätt att köpa 15.000 B-aktier vardera. Utställare av köpoptionerna är familjerna Ljungberg och Holmström som är LjungbergGruppens största ägare.

LjungbergGruppen AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD tel: 08-610 19 00 eller 0730-26 19 40