Ljungby kommun

Ljungby Årets fastighetsägarkommun

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 16:35 CET

En undersökning bland 1 000 privata fastighetsägare i 16 sydsvenska kommuner visar att Ljungby har de bästa förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet.

Det är Fastighetsägarna Syd som genomfört undersökningen och som nu utnämnt Ljungby till Årets fastighetsägarkommun i södra Sverige.

- Fantastiskt roligt att få ett erkännande för vårt målinriktade arbete för att tillsammans med näringslivet stärka förutsättningarna för Ljungbys utveckling. Undersökningen bekräftar att vi lyckats att skapa goda villkor för fastighetsägande i Ljungby, säger ClasGöran Carlsson, kommunstyrelsens ordförande.

Ljungby kommun hamnar i topp med ett index på 114. Detta index räknas fram utifrån svaren på ett antal frågor till privata fastighetsägare. Frågorna handlar om kommunala avgifter, konkurrens på lika villkor, krav på sophantering, kundservice i bygglovs- och planärenden, hur planärenden fungerar, handläggningstider, näringslivsklimat och kontakter med politiker och tjänstemän.

Ljungby ligger översnittet på samtliga frågor utom allmänna kommunikationer och huruvida fastighetsköp i kommunen är en god investering. Kommunala tjänstemän och politiker får mycket höga betyg. 84 av de som svarat på frågorna tycker att kontakterna med tjänstemännen är bra, 66 procent tycker att kontakterna med politikerna är bra. Genomsnittet för samtliga undersökta kommuner ligger på 71 respektive 44 procent.

- Vi är glada för utmärkelsen. Det ger oss ett kvitto på att vi gör det vi talar om i vårt visionsarbete, vi ska vara tillgängliga och erbjuda god service. Vi skapar möjligheter inom lagens ramar, säger Bengt Karlsson, chef för miljö- och byggkontoret.

Läs mer om undersökningen på www.fastighetsagarna.se