Energikontor Sydost

Ljungby och Tingsryd skriver under Borgmästaravtalet

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2011 08:50 CET

När nu ytterligare två av länets kommuner skriver under Borgmästaravtalet har regionen kommit ett steg längre på vägen till att bli Europas grönaste region. Under Mötesplats Södra Småland den 7:e dec i Växjö Konserthus (www.rfss.se) är temat ”Vilka utmaningar står vår region för framöver och vad gör vi för att möta dem?”

Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet om 20 % minskning av CO2 till 2020. Syftet med avtalet är att lyfta fram det klimatarbete som görs på lokal nivå. Avtalet är öppet för alla kommuner, små som stora.

Ett av Klimatkommissionen Kronobergs mål är att samtliga kommuner i Kronobergs län ska skriva under Borgmästaravtalet.

- Detta är ett sätt för kommunerna att visa sin vilja och sitt engagemang för miljö- och klimatarbetet. Klimatkommissionen ser Borgmästaravtalet som ett viktigt verktyg för att engagera kommunerna som också kan få stöd via Energikontor Sydost i arbetet. Det är mycket roligt att vi under Mötesplats södra Småland, som Regionförbundet arrangerar, kan skriva under ytterligare två avtal för kommunerna i länet säger Gunnar Nordmark. Då har vi 5 av 8 kommuner i länet som skrivit under och vi siktar på att få med alla!

Regionförbundet södra Småland har bildat Klimatkommission Kronoberg, som är ett forum för att upplysa, föra dialog och sprida goda exempel i regionen. för att nå visionen “Europas grönaste region”. Södra Småland ska förena hållbar tillväxt och attraktiva miljöer med effektiv resursanvändning och minimal klimatpåverkan.

Klimatkommissionens arbete leds av regionförbundets fullmäktigepresidium: Gunnar Nordmark (fp), ordf, René Jaramillo (kd), 1 vice ordf och Carl-Olof Bengtsson (s), 2 vice ordf.

Arbetet genomförs med stöd av Energikontor Sydost AB, Länsstyrelsen Kronoberg,och i samverkan med representanter från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Till kommissionen har en tjänstemannagrupp kopplats som består av representanter från respektive kommun i länet, näringsliv och landsting.

- Europas grönaste region är en vision som sätter mycket på sin spets och som kräver ett samarbete över gränser och ett aktivt engagemang runt om samhället, säger Heidi Samuelsson, koordinator på Regionförbundet södra Småland som också är huvudman för kommissionen.

Kontakt: Heidi Samuelsson, Regionförbundet södra Småland, tel. 0733-47 79 25 Heidi.samuelsson@rfss.se eller Göran Gustafsson, Energikontor Sydost, tel. 0709-21 60 54

www.klimatkommissionkronoberg.se

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.